Danh sách chính thức 197 ứng viên ĐBQH khóa XIV ở T.Ư

TPO - Sáng 14/4, Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV đã biểu quyết thông qua danh sách 197 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV ở T.Ư.

Dưới đây là danh sách chi tiết:

Khối các cơ quan Đảng : 12 người

1. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban kinh tế T.Ư

2. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư

3. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

4. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư

5. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh văn T.Ư Đảng

6. Ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư

7. Ông Thào Xuân Sùng, Phó Ban Dân vận T.Ư.

8. Ông Nguyễn Hữu Thuận (Thuận Hữu), Tổng biên tập báo Nhân Dân.

9. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư

10. Ông Phan Đình Trạc, Uỷ viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư.

11. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam.

12. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư

Khối Chủ tịch nước, cơ quan Tư pháp: 3 người

1. Ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước

3. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước

5. Ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm VP Chủ tịch nước

Khối Quốc hội (QH): 113 người

1. Ông Dương Quốc Anh, Phó chủ tịch uỷ ban giám sát Tài chính quốc gia

2. Bà Nguyễn Thuý Anh, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của QH

3. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ QH

4. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ môi trường của QH

5. Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Ủy viên thường trực Uỷ ban Kinh tế của QH

6. Ông Nguyễn Mai Bộ, Phó Chánh án Tòa án quân sự TƯ

7. Ông Nguyễn Văn Cảnh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học công nghệ môi trường của QH

8. Bà Nguyễn Vân Chi, Vụ trưởng Vụ Chính sách, Tổng cục thuế, Bộ Tài chính"

9. Ông Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của QH

10. Ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ thanh tra, TTCP

11. Ông Trần Quang Chiểu, Ủy viên Thường trực Ủy ban tài chính ngân sách của QH

12. Ông Giàng A Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc  của QH

13. Ông Bùi Ngọc Chương, Ủy viên thương trực Ủy ban các vấn đề xã hội của QH

14. Ông Nguyễn Sỹ Cương, Ủy viên thường trực Ủy ban đối ngoại của QH

15. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của QH

16. Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm VPCP

17. Bà Trần Thị Dung, Uỷ viên  thường trực Ủy ban Pháp luật của QH

18. Ông Bùi Đặng Dũng, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách của QH

19. Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm ủy ban KH-CN và MT của QH

20.  Ông Nguyễn Hữu Đức, Ủy viên thường trực Uỷ ban Kinh tế của QH

21. Ông Nguyễn Minh Đức, Viện trưởng Viện Khoa học Cảnh sát, Học viện Cảnh sát Nhân dân

22. Ông Lưu Văn Đức, hàm Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II, Ủy ban dân tộc

23.  Ông Đỗ Văn Đương, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của QH

24.    Ông Nguyễn Trường Giang, Trợ lý Phó Chủ tịch QH

25. Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH

26. Ông Đỗ Đức Hồng Hà, Giám đốc Học viện Tư pháp.

27. Ông Vũ Hải Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của QH

28. Ông Trần Hồng Hà, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

29. Bà Lê Thị Thu Hà, hàm Vụ trưởng Vụ đối ngoại, Văn phòng QH

30.  Ông Nguyễn Vinh Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban KH-CN-MT

31. Ông Hoàng Quang Hàm, Vụ trưởng Vụ chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước

32. Ông Tạ Văn Hạ, Chánh VP Đảng uỷ, Văn phòng QH

33. Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính ngân sách của QH

34. Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng của QH

35. Ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch QH

36. Ông Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ tư pháp

37. Bà Hoàng Thị Hoa,  Ủy viên thường trực Ủy ban văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng của QH

38. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Trưởng ban Dân tộc-Tôn giáo, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

39. Bà Mai Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ công tác đại biểu Văn phòng QH

40. Ông Trương Minh Hoàng,  Phó trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách Cà Mau, Ủy viên Ủy ban KH-CN-MT

41. Ông Sùng A Hồng, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Điện biên

42.  Ông Nguyễn Công Hồng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp

43. Ông Nguyễn Kim Hồng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

44. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Thiếu tướng, Ủy viên thường trực Ủy ban quốc phòng an ninh của QH

45.  Ông Triệu Thế Hùng, Hàm vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục, thanh thiếu niên và Nhi đồng, VPQH.

46. Ông Phùng Văn Hùng, Ủy viên thường trực Ủy ban kinh tế của QH

47. Ông Bùi Quang Huy, trưởng ban tổ chức TƯ Đoàn

48. Ông Lê Quang Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Ủy viên Uỷ ban KH-CN và MT của QH

49. Ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Du lịch

50. Bà Trần Thị Quốc Khánh, ĐBQH chuyên trách, Ủy viên Thường trực ủy ban KH-CN và MT của QH

51. Ông Sa Văn Khiêm, Vụ trưởng Vụ dân tộc, Văn phòng QH

52. Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của QH

53. Bà Đinh Thị Lan Phương, ủy viên chuyên trách Ủy ban đối ngoại của QH

54. Ông Hoàng Văn Liên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An

55. Ông Nguyễn Đức Lộc, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng vụ đoàn thể nhân dân của Ban dân vận TƯ

56. Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của QH

57. Ông Nguyễn Văn Luật, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của QH

58. Ông Phan Viết Lượng, Vụ trưởng vụ tổng hợp, Văn phòng QH

59. Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch QH

60. Ông Nguyễn Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ các vấn đề xã hội của VPQH

61.  Bà Vũ Thị Lưu Mai, Vụ trưởng Vụ tài chính ngân sách, VPQH

62. Bà Đoàn Thị Thanh Mai, Hàm vụ trưởng vụ thông tin, VPQH

63. Ông Ngô Đức Mạnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại QH

64. Bà Ngô Thị Minh, Phó chủ nhiệm Ủy ban văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng của QH

65. Ông Ngô Văn Minh, Ủy viên thường trực Ủy ban pháp  luật của QH

66. Ông Trần Văn Minh, Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc UBTV QH, Ủy viên Ủy ban KH-CN và MT của QH

67. Ông Phạm Thành Nam, hàm vụ trưởng vụ tổng hợp, VP Trung ương Đảng

68. Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH

69. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

70. Ông Đặng Ngọc Nghĩa, Thiếu tướng, ủy viên thường trực Uỷ ban quốc phòng an ninh của QH

71. Ông Trần Hồng Nguyên, Ủy  thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TƯ

72. Bà Lê Thị Nguyệt, Ủy viên thường trực Ủy ban các vấn đề xã hội của QH

73. Ông Đinh Văn Nhã, Phó chủ nhiệm Ủy ban tài chính - ngân sách của QH

74. Ông Lưu Bình Nhưỡng, Vụ trưởng - trưởng ban kiêm Phó Chánh VP Ban chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư

75. Ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam

76. Ông Đặng Thuần Phong, Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của QH

77. Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch QH

78. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội

79. Bà Nguyễn Thị Mai Phương, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ KH-CN

80. Ông Đặng Xuân Phương, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp  thuộc UBTVQH

81. Ông Nguyễn Hữu Quang, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của QH

82. Ông Đỗ Văn Sinh, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

83. Ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban thực hiện chính sách y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam

84. Ông Nguyễn Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ kinh tế, Văn phòng QH

85. Ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

86. Ông Đinh Công Sỹ,  Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của QH

87. Ông Nguyễn Lâm Thành, Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc của QH

88. Ông Ngô Trung Thành, Vụ trưởng vụ pháp luật, Văn phòng QH

89. Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên thường trực  Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng của QH; Phó chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam - Phần Lan

90. Ông Y Thông, Ủy viên thường trực Hội đồng dân tộc của QH

91. Bà Nguyễn Thị Kim Thuý, Ủy viên thường trực Uỷ ban các vấn đề xã hội của QH

92. Bà Lê Thị Thuỷ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

93. Bà Nguyễn Thị Thuỷ,  Vụ trưởng Vụ pháp chế và quản lý khoa học, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

94. Ông Phạm Trí Thức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH

95. Ông Phùng Đức Tiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Môi trường của QH

96. Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của QH

97. Ông Lê Hồng Tịnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH

98. Ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH

99. Ông Phạm Đình Toàn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH

100. Ông Lê Anh Tuấn, hàm Vụ trưởng vụ Tổng hợp, Văn phòng QH; Thư ký Chủ tịch QH

101. Ông Nguyễn Phương Tuấn, Giám đốc Trung tâm  bồi dưỡng đại biểu dân cử, VPQH

102. Ông Hoàng Thanh Tùng, ủy viên thường trực Uỷ ban Pháp luật của QH

103. Ông Phan Xuân Tuy, Đại tá, Viện trưởng viện nghiên cứu khoa học an ninh, học viện an ninh, Bộ Công an

104. Ông Nguyễn Văn Tuyết, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo  dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng của QH

105. Ông Trần Văn Tuý, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Phó trưởng ban Tổ chức TƯ, trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH

106. Ông Phan Văn Tường, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 1

107. Ông Đỗ Bá Tỵ, Đại tướng, Phó Chủ tịch QH

108. Ông Lê Thanh Vân, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách của QH

109. Ông Võ Trọng Việt, Thượng tướng, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của QH

110. Ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của  QH

111. Bà Cao Thị Xuân, Ủy viên thường trực Hội đồng dân tộc của QH

112. Ông Bùi Văn Xuyền, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của QH

113. Bà Lê Thị Yến, Ủy viên thường trực, Uỷ ban các vấn đề xã hội của QH

Khối Chính Phủ: 17 người

1. Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công thương

2.Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng

3 Ông Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐHQG TPHCM

4. Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc

5. Ông Nguyễn Xuân Cường, Thứ trưởng thường trực Bộ NN và PTNT

6. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB  và XH

7.  Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT

8. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

9. Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ TN-MT

10. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ

11. Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

12. Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

13. Ông Trương Quang Nghĩa, Bộ trưởng Bộ GT-VT

14. Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

15. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ

16. Ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ

17. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ VH-TT và DL

Khối Quân Đội: 15 người

1. Ông Nguyễn Trọng Bình, Đại tá, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân

2. Ông Lê Chiêm, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

3. Ông Sùng Thìn Cò, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 2

4. Ông Lâm Quang Đại, Thiếu tướng, Phó Chính uỷ quân chủng phòng không không quân

5. Ông Bùi Đức Hạnh, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

6. Ông Nguyễn Minh Hoàng, Thiếu tướng, Phó chính ủy Quân khu 7

7. Ông Nguyễn Sỹ Hội, Thiếu tướng, Phó tư lệnh quân khu 4

8. Ông Nguyễn Hải Hưng, Thiếu tướng, Phó tư lệnh quân khu 3

9. Ông Nguyễn Văn Khánh, Thiếu tướng, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự TƯ

10. Ông Trần Việt Khoa, Phó Giám đốc Học viện quốc phòng

11. Ông Ngô Xuân Lịch, Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

12. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị

13. Ông Phạm Thành Tâm, Thiếu tướng, Phó tư lệnh quân khu 9

14. Ông Dương Văn Thông, Phó Chính ủy Quân khu 1

15. Ông Nguyễn Đình Tiến, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 5

 Bộ Công an: 3 người

1. Ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

2. Ông Bùi Mậu Quân, Trung tướng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục an ninh, Bộ Công an

3. Ông Lê Quý Vương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Tòa án nhân dân tối cao: 1 người

1. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Viện kiểm sát nhân dân tối cao: 1 người

1. Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Kiểm toán Nhà nước: 1 người

1. Ông Hồ Đức Phớc: Tổng Kiểm toán Nhà nước

Khối MTTQ và đoàn thể: 31 người

1. GS Trần Đông A, GS giảng dạy y khoa, ghép gan; nguyên Phó giám đốc Bệnh viện phụ trách chuyên môn, Ủy viên Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam

2. Ông Y Tru Alo, Phó hiệu trưởng ĐH Tây Nguyên

3. Ông Nguyễn Phú Bình, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao,  Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về đối ngoại và kiều bào của Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam

4. Ông Đặng Minh Châu (Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm), Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

5. Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam

6. Ông Lương Phan Cừ, Phó  Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam

7. Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam

8. Ông Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam

9. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam

10. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

11. Ông Nguyễn Lân Hiếu, ĐH Y Hà Nội, Phó chủ tịch Hội tim mạch Việt Nam

12. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Chủ tịch Hiệp hội công thương Hà Nội

13. Ông Nghiêm Vũ Khải, Phó chủ tịch Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam

14. Ông Võ Văn Kim (Vũ Trọng Kim), Phó Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào

15. Ông Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch ủy ban TƯ Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

16. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam

17. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam

18. Ông Lại Xuân Môn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

19. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam

20. Ông Đôn Tuấn Phong, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hội nghị Việt Nam

21. Ông Lê Quốc Phong, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam

22. Ông Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội sử  học Việt Nam

23. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam

24. Lịch mục Nguyễn Văn Riễn, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo Bình Dương

25. Ông Hoàng Châu Sơn, Trung tướng, Phó chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam

26. Ông Quách Thế Tản,  Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Hoà Bình

27, Ông Nguyễn Văn Thân, chủ tịch hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

28. Ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam

29. Ông Nguyễn Hữu Thỉnh, Chủ tịch liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam

30. Ông Đỗ Ngọc Thịnh, Phó chủ tịch điều hành và đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam

31. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch hội chữ thập đỏ Việt Nam


Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá