Danh sách nạn nhân tàu E1 đang điều trị tính đến cuối ngày 13/3/2005

Danh sách này có thể thay đổi vì có trường hợp bệnh nhân đã ra viện

BV TW Huế

Nhiều nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch                       Ảnh: Nam Cường
1.  Đặng Trần Thu Trang - 25 tuổi, (Hà Nội); 2. Tạ Trung Hải -  9 tháng tuổi (Huế); 3. Đỗ Minh Hải -21 tuổi, (Huế); 4. Cao Thị Hạnh- 68 tuổi, (Hà Nam); 5. Nguyễn Thành Nhân - 34 tuổi , (TPHCM); 6. Nguyễn Thị Hiên - 69 tuổi, chưa rõ địa chỉ; 7. Vũ Đình Hiển - 38 tuổi, (TPHCM); 8. Nguyễn Văn Xưng - 65 tuổi, (Huế); 9. Lê Anh Cường - 47 tuổi, (TPHCM); 10. Nguyễn Văn Chương - 34 tuổi, chưa rõ địa chỉ; 11. Phan Văn Hùng - 71 tuổi, (Quảng Ngãi); 12. Vũ Văn Giàu - 55 tuổi, chưa rõ địa chỉ; 13. Nguyễn Ngọc Quang - 21tuổi, (Hà Nội); 14. Nguyễn Thị Ơn - 57 tuổi, (Bắc Giang); 15. Hoàng Văn Kiều - 38 tuổi, (Vũng Tàu); 16. Nguyễn Thị Sửu - 46 tuổi, (Hà Nội); 17. Trần Hải Nguyên - 34 tuổi, chưa rõ địa chỉ; 18. Nguyễn Ngọc Dũng - 54 tuổi, (Vĩnh Phúc); 19. Hoàng Văn Cương - 75 tuổi, (Hải Phòng); 20. Nguyễn Hoàng Hải - 24 tuổi, (Hà Nội); 21. Phạm Thị Em - 46 tuổi, (Hà Nội); 22. Nguyễn Thị Ngọc Dung - 28 tuổi, (Quảng Ninh); 23. Hoàng Tư Thông - 82 tuổi, (Quảng Bình); 24. Lê Thị Dung - 52 tuổi, (Thái Bình); 25. Nguyễn Thị Lệ Hằng - 79 tuổi, (Quảng Bình); 26. Vũ Thị Ngăn - 33 tuổi, (Hà Nội); 27. Tôn Nữ Hồ Lan Anh - 28 tuổi, (Huế); 28. Lê Thị Phái - 52 tuổi, (Hà Nội); 29. Đoàn Văn Lộc - 67 tuổi, (Hà Nội); 30. Lê Thị Hằng - 56 tuổi, (Hà Nội); 31. Trần ý – 41 tuổi, (Huế).

Bệnh viện Đà Nẵng

1. Trần Ngọc Toàn- 41 tuổi, chưa rõ địa chỉ; 2. Lê Thị Thu Trang- 3 tuổi, chưa rõ địa chỉ; 3. Lê Thị Tuyết- 48 tuổi, chưa rõ địa chỉ; 4. Đào Thị Nhung- 65 tuổi, (Đà Nẵng); 5. Phạm Chí- 26 tuổi, (Bắc Ninh); 6. Nguyễn Thị Hồng Minh- 21 tuổi (Thái Nguyên); 7. Phạm Thị Khánh Trang- 27 tuổi (Hà Nội); 8. Lê Vinh, 40 tuổi- (Đà Nẵng); 9. Oanh, chưa rõ địa chỉ; 10. Nguyễn Thành Trung, (Đà Nẵng); 11. Nguyễn Tạc, chưa rõ địa chỉ; 12. Đinh Ngọc Tường- 53 tuổi, (Hà Nội); 13. Lâm Thị Cấm- 77 tuổi, (Hải Phòng); 14.Trần Thị Hà, (Đồng Nai); 15. Trần Văn Quang- 44 tuổi-Ông ích Khiêm;  16. Bùi Mỹ, (Đà Nẵng); 17. Lê Kim An, (Nha Trang); 18. Hoàng Quốc Khánh- 55 tuổi, (Bắc Giang);  19. Nguyễn Đình Hiển, chưa rõ địa chỉ; 20. Nguyễn Đức Hải- 33 tuổi, chưa rõ địa chỉ; 21. Lê Thí, chưa rõ địa chỉ; 22. Hoàng Văn Tịnh, (Bắc Giang); 23. Nguyễn Thị Lan, chưa rõ địa chỉ; 24. Lê Văn Bang, chưa rõ địa chỉ; 25. Võ Bá Phú- 70 tuổi, (Hà Nội); 26. Nguyễn Vinh Hạnh- 40 tuổi, (Hà Nội); 27. Nguyễn Thị Bình Duyên, (Hải Dương); 28. Vũ Đông Nam, (Quảng Tây, Trung Quốc); 29. Trần Quang Ngọc- 67 tuổi, (Hà Tây); 30. Đoàn Thị Trang- 60 tuổi, (Hà Nội).

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá