Đào tạo nghề chuyển đổi sinh kế ngư dân

TP - Theo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị ngày 30/10, tại 16 xã và thị trấn vùng biển của tỉnh do ảnh hưởng sự cố môi trường biển đã làm 7.000 lao động bị ảnh hưởng trực tiếp với hơn 700 hộ hoạt động ngư nghiệp và 54 hộ kinh doanh dịch vụ ven biển.

Tỉnh chủ trương việc hỗ trợ dạy nghề cho lao động tập trung vào 3 nhóm nội dung, đó là lao động nữ từng tham gia các dịch vụ liên quan tới nghề cá như buôn cá, làm mắm và muối có thể chuyển sang học nghề may; triển khai cho vay vốn để hỗ trợ, tiếp tục giao khoán đất và chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi và trồng trọt; đề nghị Bộ LĐ-TB&XH tạo điều kiện tăng thêm chỉ tiêu xuất khẩu lao động cho ngư dân địa phương.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng