Đặt hoa rừng viếng Tướng Giáp ở Điện Biên

TPO - Người dân Điên Biên và du khách về Sở chi huy Chiến dịch Điện Biên Phủ dâng hoa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Mường Phăng (TP Điện Biên).

Đặt hoa rừng viếng Tướng Giáp ở Điện Biên

Đặt hoa rừng viếng Tướng Giáp ở Điện Biên

> Những câu chuyện đời thường với bác Văn

> Những người lính thầm lặng bên Đại tướng 

TPO - Người dân Điên Biên và du khách về Sở chi huy Chiến dịch Điện Biên Phủ dâng hoa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Mường Phăng (TP Điện Biên).

Người dân Mường Phăng dâng hoa rừng viếng Đại tướng
Người dân Mường Phăng dâng hoa rừng viếng Đại tướng.
Trạm gác Sở chỉ huy
Trạm gác Sở chỉ huy.
Con đường dẫn vào nơi làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Con đường dẫn vào nơi làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đặt hoa rừng viếng Tướng Giáp ở Điện Biên - ảnh 4
Đặt hoa rừng viếng Tướng Giáp ở Điện Biên - ảnh 5
Đặt hoa rừng viếng Tướng Giáp ở Điện Biên - ảnh 6
Đặt hoa rừng viếng Tướng Giáp ở Điện Biên - ảnh 7
Đặt hoa rừng viếng Tướng Giáp ở Điện Biên - ảnh 8
Tổng đài điện thoại
Tổng đài điện thoại.
Lán ngủ của điện báo viên
Lán ngủ của điện báo viên.
Hầm của Trưởng Ban Thông tin chiến dịch Hoàng Đạo Thúy
Hầm của Trưởng Ban Thông tin chiến dịch Hoàng Đạo Thúy.
Lán ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Lán ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Hoa của người dân viếng Đại tướng tại nơi làm việc của Ngài
Hoa của người dân viếng Đại tướng tại nơi làm việc của Ngài.
Đặt hoa rừng viếng Tướng Giáp ở Điện Biên - ảnh 14
Đặt hoa rừng viếng Tướng Giáp ở Điện Biên - ảnh 15
Hầm chỉ huy của Đại tướng
Hầm chỉ huy của Đại tướng.
Hầm tác chiến của Thiếu tướng Hoàng Văn Thái, Phó Tổng Tham mưu Trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
Hầm tác chiến của Thiếu tướng Hoàng Văn Thái, Phó Tổng Tham mưu Trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đường vào hầm Đại tướng Võ Nguyên Giáp thông với hầm tác chiến của Thiếu tướng Hoàng Văn Thái
Đường vào hầm Đại tướng Võ Nguyên Giáp thông với hầm tác chiến của Thiếu tướng Hoàng Văn Thái.
Nhà tác chiến
Nhà tác chiến.
 

Minh Đức

Viết

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng