Đấu giá trực tuyến, ngăn ngừa 'quân xanh, quân đỏ'

TP - Ngày 12/12, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo về Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Đấu giá tài sản; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc cho biết, Luật Đấu giá tài sản khắc phục những tồn tại, bất cập của hoạt động đấu giá tài sản hiện nay, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan. Quy định trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo hướng hạn chế tối đa tình trạng “quân xanh, quân đỏ” móc nối, thông đồng, dìm giá, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, tránh gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Ngoài ra, việc niêm yết thông tin đấu giá tài sản được công khai rộng rãi, minh bạch; việc tổ chức đăng ký tham gia đấu giá đảm bảo tính chặt chẽ, thuận lợi; nâng tỷ lệ tiền đặt trước lên mức phù hợp để hạn chế tình trạng người không có nhu cầu mua tài sản nhưng vẫn đăng ký để trục lợi hoặc gây khó khăn cho cuộc đấu giá; thủ tục đăng ký tham gia đấu giá được thực hiện công khai, liên tục nhằm tránh tình trạng cản trở hoặc hạn chế người tham gia đấu giá. Bên cạnh đó, luật còn bổ sung hình thức đấu giá trực tuyến, qua đó góp phần hạn chế tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, thông đồng, móc nối để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá.

Trong quá trình tổ chức đấu giá, người có tài sản đấu giá có quyền giám sát quá trình tổ chức việc đấu giá, yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản dừng việc tổ chức đấu giá đó nếu có hành vi vi phạm trình tự, thủ tục đấu giá, yêu cầu đấu giá viên dừng cuộc đấu giá nếu có hành vi thông đồng, móc nối để dìm giá. Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực từ 1/7/2017, trong đó có một điều khoản liên quan tới tất cả các khoản phí sẽ có hiệu lực từ 1/1/2017.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đặng Huy Đông trả lời một số câu hỏi của phóng viên liên quan đến Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. Theo ông Đặng Huy Đông, đa số đại biểu Quốc hội đã nhấn nút ủng hộ đưa ngành nghề sản xuất lắp ráp ô tô vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Việc này được tính toán dựa trên lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp tham gia và lợi ích quốc gia. 

Luật này có hiệu lực từ 1/1/2017, trừ quy định về một số các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì có hiệu lực từ 1/7/2017 như sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô và kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ 1/1/2018 sẽ cụ thể hoá quy định của Hiến pháp 2013 về quyền con người, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Đây là quyền của tất cả mọi người và không bị giới hạn bởi quốc tịch, độ tuổi.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng