Đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, theo đó các tổ chức trong và nước ngoài, cá nhân có thể tham gia cung cấp một số dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

Tổ chức lễ khai mạc, bế mạc phục vụ các ngày lễ lớn của Nhà nước, tổ chức các đại hội thể thao, văn hóa là một trong những dịch vụ sự nghiệp công được phép đấu thầu.
Dịch vụ sự nghiệp công là các hoạt động thuộc trách nhiệm của Nhà nước phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và cộng đồng xã hội, mà sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN).

Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN được đấu thầu khi đáp ứng được các điều kiện nhất định trong đó có điều kiện tổng trị giá của dịch vụ phải từ 500 triệu đồng trở lên.

Nhà cung cấp dịch vụ tham gia dự thầu phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành, nghề phù hợp, có chức năng cung ứng các dịch vụ phù hợp với dịch vụ sự nghiệp công tham gia đấu thầu, có tình hình tài chính lành mạnh và không trong quá trình giải thể.

Nhà cung cấp phải nộp tiền bảo lãnh theo yêu cầu của cơ quan tổ chức đấu thầu cũng như đáp ứng yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu hoặc thư mời thầu của bên mời thầu. Đối với nhà cung cấp là tổ chức, đơn vị trong nước và nước ngoài, một trong những điều kiện tham gia dự thầu là có tư cách pháp nhân.

23 loại dịch vụ sự nghiệp công được phép đấu thầu, đặt hàng

Có 23 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN được thực hiện đấu thầu, đặt hàng như dịch vụ đào tạo cử nhân, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; đào tạo lưu học sinh tại Việt Nam; sáng tác, biên soạn sách báo, tạp chí và các ấn phẩm văn hóa phục vụ nhiệm vụ của Nhà nước; huấn luyện thi đấu thành tích cao do Nhà nước đặt hàng; tổ chức lễ khai mạc, bế mạc phục vụ các ngày lễ lớn của Nhà nước, tổ chức các đại hội thể thao, văn hóa; đo đạc đất đai để phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Thời gian thẩm định trong đấu thầu tối đa là 20 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với những dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN nếu không đủ điều kiện để đấu thầu hoặc chỉ có một nhà cung cấp duy nhất không thể thực hiện đấu thầu; các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được bố trí kinh phí từ NSNN được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đặt hàng.

Đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN chưa đủ điều kiện thực hiện đấu thầu hoặc đặt hàng thì Thủ trưởng cơ quan ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao nhiệm vụ cho đơn vị sự nghiệp công trực thuộc thực hiện theo quy định hiện hành.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng