Đấu tranh, phản bác thông tin giả trước Đại hội Đảng các cấp

TP - Sáng 23/12, phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (T.Ư) yêu cầu toàn ngành tăng cường phối hợp đấu tranh phản bác, triệt phá kịp thời các tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng, làm lành mạnh hóa môi trường thông tin truyền thông, internet và mạng xã hội, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận Hội nghị ngành Tuyên giáo. Ảnh: V.K
Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận Hội nghị ngành Tuyên giáo. Ảnh: V.K

Nhiều thông tin do nội bộ đưa ra bị lợi dụng, chống phá

Trình bày báo cáo tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Phuông khẳng định: Năm 2019, điểm nổi bật rõ nét của công tác tuyên giáo là tính chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sâu sát thực tế, không né tránh những vấn đề mới, khó trong đời sống chính trị, xã hội. Đặc biệt, trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đã tích cực phối hợp điều tra, ngăn chặn, xử lý tài khoản Facebook giả mạo, blog cá nhân, trang mạng chống phá Đảng, Nhà nước.

Cho ý kiến vào nội dung trên, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam khẳng định, “đây là cuộc đấu tranh một mất một còn”, các thế lực thù địch luôn muốn xóa bỏ hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xóa bỏ đường lối của Đảng, thành tựu cách mạng của Đảng, phi chính trị hóa lực lượng công an, quân đội. Về giải pháp, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đặc biệt lưu ý chống “lợi ích nhóm” trên mặt trận tư tưởng. “Trong công tác tư tưởng, có hay không “lợi ích nhóm”? Tôi cho là có. Nhiều đồng chí nói các thông tin này do ai đưa ra? Thực tế nhiều thông tin do nội bộ chúng ta đưa ra để thế lực thù địch lợi dụng chống phá”, ông Nghĩa lưu ý và cho rằng đây là vấn đề rất quan trọng cần lưu tâm giải quyết.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị lãnh đạo các địa phương lưu ý về tình trạng “có những thông tin bên nọ cung cấp để chiến đấu với bên kia” dẫn đến những khó khăn trong xử lý của cơ quan quản lý báo chí. Trong khi đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, các đối tượng đã lập blog “Lập dân quyền” phát tán những bài viết xuyên tạc về đường lối của Đảng. Lực lượng công an đã tập trung ngăn chặn kích động biểu tình với các nhóm hội mạng xã hội trên Facebook có hoạt động phá hoại; tiến hành vô hiệu hoá 50 trang tin điện tử mang tên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ gỡ bỏ hàng trăm link Youtube có nội dung kích động biểu tình, gây rối và vi phạm pháp luật.

Dự báo “điểm nóng” để đấu tranh, phản bác

Năm 2020, Ban Tuyên giáo T.Ư nhận định, các thế lực thù địch tiếp tục sử dụng mạng xã hội để gia tăng các hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với Nhân dân, nhất là trong dịp đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Do đó, các cấp, ngành cần tập trung chỉ đạo nắm bắt tình hình, dự báo, phát hiện sớm “điểm nóng” để tổ chức lực lượng, tin, bài đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc. Ban Tuyên giáo T.Ư cũng cho biết sẽ xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị “Quy định việc lập và sử dụng các trang web, blog, fanpage, tài khoản mạng xã hội của cán bộ, đảng viên”.

Thực tế, theo ông Võ Văn Thưởng, càng sát đại hội Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị càng gia tăng hoạt động chống phá. Trước hết là chống phá về tư tưởng, công tác nhân sự, kể cả âm mưu kích động gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vì thế, ngành Tuyên giáo phải là lực lượng nòng cốt đấu tranh với các luận điệu chống phá, xuyên tạc của thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị, nhất là việc lợi dụng góp ý để phát tán thông tin, quan điểm sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước. Đồng thời tăng cường phối hợp chủ động đấu tranh phản bác, triệt phá kịp thời các tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng, làm lành mạnh hóa môi trường thông tin truyền thông, internet và mạng xã hội, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cũng lưu ý toàn ngành cần chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp để tăng cường nghiên cứu tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội. Kịp thời tham mưu để xử lý những vấn đề bức xúc nảy sinh khi chuẩn bị đại hội đảng các cấp, không để hình thành các “điểm nóng”, đe dọa ổn định chính trị - xã hội; góp phần giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng