Đấu tranh thẳng thắn để chọn người có đức, có tài

TPO - “Để chọn được người có đức, có tài, trong Đảng phải có sự đấu tranh nội bộ thẳng thắn, trung thực với nhau, kiên quyết vì lợi ích của nhân dân đất nước, không nể nang”, ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP HCM) chia sẻ với PV Tiền Phong về việc lựa chọn nhân sự nhiệm kỳ mới.

ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP HCM)
ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP HCM)
Bên lề buổi họp góp ý cho các văn kiện trình Đại hội Đảng XII ngày 23/10, ĐB Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh, ông rất quan tâm đến vấn đề nhân sự Đại hội Đảng.

“Không chỉ Việt Nam mà ở nước nào cũng vậy, lực lượng lãnh đạo, nhân sự lãnh đạo sẽ đóng vai trò then chốt, quyết định. Nếu bầu cử một lãnh đạo không đáp ứng được yêu cầu thì trong nhiệm kỳ đó chắc chắn sẽ có nhiều thất bại”, ĐB Nghĩa nhìn nhận.

ĐB Nghĩa phân tích, ở nước ta, Đảng lãnh đạo, sau Đảng là Ban chấp hành Trung ương. Do vậy, nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng chính là vấn đề quan trọng nhất tại Đại hội XII sắp tới.

“Làm sao phải bầu chọn được một Ban chấp hành Trung ương đủ tài, đủ đức và chuẩn mực”, ĐB Nghĩa nhấn mạnh, đồng thời thể hiện sự tâm đắc với ý kiến của Tổng Bí thư về việc “kiên quyết không để lọt vào Ban chấp hành Trung ương những người có biểu hiện tham nhũng, lợi ích nhóm, chạy chức chạy quyền, quan liêu”.

Trong thời buổi Việt Nam hội nhập sâu rộng, nhân loại đang tiến lên như vũ bão về khoa học công nghệ, ĐB Nghĩa mong muốn Đại hội Đảng phải chọn lựa ra những đồng chí có tư duy đổi mới, có khả năng lãnh đạo trong công cuộc hội nhập về kinh tế quốc tế, có tinh thần dân chủ với nhân dân, có tinh thần công bộc rất cao với nhân dân.

“Còn nếu cán bộ không thay đổi được tư duy, quan niệm, phong cách của họ thì sẽ cản trở sự phát triển của đất nước”, ĐB Nghĩa nêu quan điểm.

“Để chọn được người có đức, có tài thì trong Đảng phải có sự đấu tranh nội bộ thẳng thắn, trung thực với nhau, kiên quyết vì lợi ích của nhân dân, đất nước, không nể nang. Sức mạnh của một tổ chức chính là đấu tranh nội bộ để lành mạnh hóa các quan hệ trong tổ chức, từ đó chọn lựa ra những người có năng lực cao, đạo đức tốt, loại trừ những người cơ hội, những người cản trở sự phát triển”, ĐB Trương Trọng Nghĩa khẳng định.

Theo ĐB Nghĩa, muốn được vậy phải có sự dân chủ cao trong Đảng, đặt lợi ích quốc gia lên cao nhất.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá