Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm dầu khí

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về tình hình triển khai các dự án trọng điểm dầu khí: Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau và Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Cảng xuất sản phẩm thuộc gói thầu EPC số 5B (Dự án xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất). Ảnh : TTXVN
Cụ thể, Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ tập trung triển khai gói thầu số 1+4 và 2+3. Theo đó, Chủ đầu tư phối hợp với tư vấn Quản lý dự án yêu cầu Tổng thầu Technip thực hiện các giải pháp phục hồi tiến độ do Tổ Chuyên viên Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình trọng điểm về dầu khí đã đề xuất, khẩn trương lập tiến độ phục hồi dự án và tiến độ chi tiết xây dựng, lắp đặt thiết bị công nghệ năm 2007.

Đối với gói thầu 5B: BQL dự án hoàn thành tổng dự toán gói thầu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 30/6 và phối hợp với các nhà thầu lập tiến độ chi tiết công tác xây và lắp đặt cấu kiện, báo cáo Ban Chỉ đạo trước ngày 28/6/2007.

Các nhà thầu Cienco 1, Tổng Cty cổ phần xây lắp dầu khí (PTSC) khẩn trương hoàn thành các thủ tục với các nhà thầu nước ngoài để đẩy nhanh tiến độ khoan cọc; khẩn trương bổ sung nhân lực, thiết bị bảo đảm công tác bê tông theo đúng tiến độ.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhà thầu COMA đẩy nhanh công tác mua sắm thiết bị, khắc phục việc chậm tiến độ thi công các hạng mục của gói thầu số 7, bảo đảm không ảnh hưởng việc vận hành và chạy thử của nhà máy.

Về Dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu Vietsovpetro kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chế tạo, vận chuyển thiết bị gia nhiệt chính của dự án về công trường.

Nhà thầu Lilama tiếp tục đẩy nhanh lắp đặt chu trình hỗn hợp nhà máy Cà Mau 1 và khôi phục tiến độ nhà máy Cà Mau 2. Ban Quản lý dự án đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh công tác thi công tuyến đường từ thành phố Cà Mau vào cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau.

Về Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tập trung vào công tác tìm kiếm đối tác đầu tư cho dự án; phối hợp với Ban Kinh tế Nghi Sơn thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Công văn số 936/TTg-DK (ngày 9/6/2006) về việc triển khai trước một số hạng mục của dự án, gồm: Xác định ranh giới các khu vực của dự án trên thực địa; kiểm kê tài sản và hoa màu để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng (chỉ lập phương án);

Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án khu nhà ở cho cán bộ, chuẩn bị hồ sơ mời thầu và lựa chọn đơn vị thực hiện rà phá bom mìn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2007.

Theo Website Chính phủ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá