ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Tiền Phong cung cấp một cái nhìn đa chiều

TP - Tôi rất quan tâm đến một số loạt bài báo Tiền Phong phản ánh về các hoạt động quản lý nhà nước cũng như các hoạt động về kinh tế. Đặc biệt vừa qua, báo Tiền Phong có loạt bài liên quan đến lĩnh vực BOT giao thông rất có giá trị, Tiền Phong đã cung cấp một cái nhìn đa chiều cho những cán bộ, công chức có liên quan cũng như các doanh nghiệp tham gia hoạt động đầu tư theo hình thức này.

Bên cạnh đó, còn những vụ việc phản ánh đến những vấn đề tranh chấp, gây bức xúc dư luận cũng được báo Tiền Phong kịp thời đưa tin. Tôi cho rằng, Tiền Phong là một trong những kênh thông tin rất tốt để các đại biểu có một cái nhìn, một định hướng về mặt chính trị, xã hội, từ đó để xem xét quyết định những vấn đề liên quan đến hoạt động của mình.

Tôi mong muốn hoạt động báo chí nói chung, báo Tiền Phong nói riêng, trước tiên phải xứng đáng là kênh thông tin, thực hiện đúng đường lối của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam. Báo chí phải ngoài là một kênh thông tin cần tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát đối với các hoạt động của nhà nước và xã hội. Đây là một kênh giám sát rất quan trọng và trong nhiệm kỳ đại biểu của tôi, tôi đã rất nhiều lần đề cập đến hoạt động giám sát của báo chí.

Tôi mong rằng, báo Tiền Phong cũng như các báo khác, bằng chức năng nhiệm vụ của mình sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ giám sát, đặc biệt giám sát các hoạt động của Quốc hội cũng như các cơ quan hành pháp và tư pháp trong cả nước.

Tôi cho rằng, Tiền Phong là một trong những kênh thông tin rất tốt để các đại biểu có một cái nhìn, một định hướng về mặt chính trị, xã hội, từ đó để xem xét quyết định những vấn đề liên quan đến hoạt động của mình.

Ông Lưu Bình Nhưỡng

 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng