Đề cử thêm 120 người vào danh sách bầu BCH TƯ

TPO - Thông tin này được ông Đào Duy Quát, Phó trưởng Ban TTVH T.Ư, Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội Đảng X cho báo giới biết hôm qua 22/4.

Qui chế bầu cử được các đại biểu thông qua tại hội trường.

Đại hội Đảng đã đề cử thêm 120 vào danh sách bầu Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X. Trong đó gồm gồm 80 người được đề cử vào danh sách bầu ủy viên trung ương chính thức và 40 người  được đề cử vào danh sách bầu ủy viên trung ương dự khuyết.

Ông Quát cho biết có 10 người không phải là đại biểu dự Đại hội Đảng lần này đã được đề cử vào danh sách bầu ủy viên trung ương chính thức.

Như vậy, cho đến chiều 22/4, danh sách ứng cử viên Ban chấp hành trung ương khóa X gồm 327 người, trong đó 206 người do Ban chấp hành trung ương khóa IX giới thiệu, 120 người do đại hội đề cử và một người tự ứng cử (GS Nguyễn Xuân Hãn). Tên tuổi 120 người do đại hội đề cử đã được thông báo ngay về các đoàn đại biểu.

Chiều 21/4, 1.176 đại biểu dự ĐH Đảng X đã thảo luận tại đoàn 77 đoàn về cơ cấu, tiêu chuẩn nhân sự bầu BCH T.Ư khóa X, nghiên cứu trích ngang lý lịch của  206 ứng cử viên mà BCH T.Ư khóa IX đã giới thiệu để bầu vào BCH T.Ư khóa X.

Đến 9h sáng 22/4, toàn bộ 77 đoàn đại biểu đã thực hiện xong việc ứng cử, đề cử thêm ứng cử viên (ngoài danh sách BCH T.Ư khóa IX đã giới thiệu) vào danh sách để bầu BCH T.Ư khóa X. Danh sách thêm này đã được gửi lên Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Sáng 23/4, Đại hội sẽ làm việc tại hội trường để thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách bầu cử BCH T.Ư khóa X (gồm cả phần BCH T.Ư khóa IX đã giới thiệu và cả phần mới đề cử, ứng cử). 

Sau khi thông qua danh sách bầu cử, Đại hội sẽ bầu Ban kiểm phiếu. Đầu giờ chiều mai, các đại biểu sẽ được nhận phiếu bầu tại từng đoàn, nhận tài liệu gồm: danh sách ứng cử, danh sách đề cử, trích ngang lý lịch  từng ứng cử viên (trong đó có cả nội dung phẩm chất và năng lực).

Sau khi tìm hiểu xong về từng ứng cử viên, các đại biểu sẽ lựa chọn rồi tự viết phiếu bầu (tại đoàn).

16h30 chiều nay, từng đại biểu mang phiếu bầu BCH T.Ư khóa X (gồm 160 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết) của mình lên Hội trường Ba Đình bỏ vào hòm phiếu. 

Sáng 24/4, Đại hội sẽ làm việc tại hội trường, sau khi nghe ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu BCH T.Ư khóa X,  trên cơ sở danh sách trúng cử BCH T.Ư  khóa X, Đại hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm của 1.176 đại biểu giới thiệu ứng cử viên chức Tổng Bí thư trong danh sách những người trúng cử BCH T.Ư khóa X.

Phiên họp thứ nhất của BCH T.Ư khóa X, ngay chiều 24/4 sẽ bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra T.Ư và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư khóa X.

Trên cơ sở danh sách Bộ Chính trị được bầu, BCH T.Ư khóa X sẽ căn cứ chủ yếu vào kết quả lấy phiếu tín nhiệm của 1.176 đại biểu về ứng cử viên chức Tổng Bí thư để quyết đinh  lựa chọn ra các ứng cử viên chính thức trong số Uỷ viên Bộ Chính trị để bầu Tổng bí thư.

Sáng 25/4, Đại hội Đảng X sẽ họp phiên bế mạc, trong đó công bố  danh sách BCH T.Ư khóa X (BCH T.Ư mới sẽ mắt trước Đại hội), Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; thông qua văn kiện, nghị quyết của Đại hội.

Sau giờ bế mạc 15 phút, tại Hội trường Ba Đình, Tổng Bí thư khóa X sẽ chủ trì cuộc họp báo với 500 phóng viên trong và ngoài nước đang theo dõi đưa tin Đại hội.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá