DMCA.com Protection Status

Để mảnh đất tiêu cực phát triển thì cán bộ tốt cũng thành xấu

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, công bằng, công minh trong công tác cán bộ cũng là động lực để xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi, có phẩm chất, năng lực, trình độ và có động lực để cống hiến. Nếu cứ để mảnh đất tiêu cực phát triển thì cán bộ tốt cũng thành xấu, làm thui chột và dập tắt ngọn lửa cống hiến của cán bộ tốt.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị

Sáng 27/12, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành Nội vụ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, 2020 là năm cuối thực hiện Chiến lược phát triến kinh tế- xã hội, cũng là năm Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Nhiệm vụ của ngành Nội vụ hết sức quan trọng và rất nặng nề, nên cần nhận thức sâu sắc vai trò và trách nhiệm của mình trong việc triển khai nhiệm vụ.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ tập trung vào công tác xây dựng thể chế, sớm hoàn thiện dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thanh niên, Luật Thi đua Khen thưởng và Luật Thực hiện dân chủ cơ sở. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ, chú trọng các quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật.

Phó Thủ tướng lưu ý, việc xác định biên chế phải bảo đảm khoa học, sát thực tế, tránh áp đặt bình quân giữa các Bộ, ngành, địa phương. Đặc biệt, phải tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, công bằng để cán bộ rèn luyện, phấn đấu. Theo Phó Thủ tướng, công bằng, công minh trong công tác cán bộ cũng là động lực để xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi, có phẩm chất, năng lực, trình độ và có động lực để cống hiến. Nếu cứ để mảnh đất tiêu cực phát triển thì cán bộ tốt cũng thành xấu, làm thui chột và dập tắt ngọn lửa cống hiến của cán bộ tốt.

“Nếu công tác cán bộ không công khai, minh bạch, lại vây cánh, cục bộ, rồi chạy tuổi, chạy chức, chạy bằng cấp này kia…thì sẽ làm thui chột động lực phấn đấu của những cán bộ giỏi, trung thực. Và sẽ là điều kiện để những cán bộ cơ hội phát triển trong đội ngũ chúng ta. Chính vì vậy cần phải làm thật tốt công tác cán bộ, tạo điều kiện để cùng nhau phấn đấu một cách trong sáng, tự thân phấn đấu bằng chính năng lực, trình độ của mình, để có được đội ngũ cán bộ, công chức vừa hồng vừa chuyên”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất mô hình nhất thể hóa các chức danh đồng cấp, đảm bảo cơ cấu cán bộ, công chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế. Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính nhà nước về địa giới hành chính, giải quyết triệt để các vụ tranh chấp địa giới hành chinh cấp tỉnh do lịch sử để lại.

Để mảnh đất tiêu cực phát triển thì cán bộ tốt cũng thành xấu - ảnh 1 Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại hội nghị tổng kết năm

Đối với Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng đề nghị cần gương mẫu rà soát chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ để sắp xếp phù hợp với yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39NQ/TW của Bộ Chính trị.

Xem xét kỹ chức năng nhiệm vụ của từng cơ sở đào tạo để sắp xếp lại, tránh chồng chéo, khẩn trương nghiên cứu sắp xếp lại các đơn vị đào tạo của Bộ theo hướng thu gọn, hợp lý các đơn vị đầu mối trực thuộc. Đồng thời chủ động tham mưu, triển khai thực hiện Nghị quyểt số 37-NQ/TW về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huvện, cấp xã; trong đó chú ý tham mưu cơ chế, chỉnh sách đối với cán bộ dôi dư sau khi sắp xếp, bảo đảm hợp tình, hợp lý.

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định, sẽ nghiêm túc tiếp thu các nhóm vấn đề quan trọng mà Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chỉ đạo tại Hội nghị, sớm cụ thể hóa để bổ sung vào Chương trình công tác của ngành Nội vụ để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2020.

Nhấn mạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2020 của ngành Nội vụ là nhiệm vụ hết sức nặng nề, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Nội vụ phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng