Quốc hội thảo luận dự án Luật Ban hành VBQP pháp luật (sửa đổi):

Đề nghị bỏ việc ban hành thông tư

TP - Thảo luận về Dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), hôm qua (15/11), nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị nên quy định cả trình tự, thủ tục sửa đổi Hiến pháp ngay trong dự án luật này.

Lý do dẫn đến đề nghị này là Hiến pháp cũng là một văn bản quy phạm pháp luật, lại là đạo luật gốc của một Nhà nước.

Tuy nhiên, giải trình về vấn đề nêu trên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho rằng: “Việc sửa đổi Hiến pháp là một công việc rất hệ trọng, chỉ đặt ra trong những trường hợp đặc biệt, chứ không phải việc làm mang tính thường xuyên như các văn bản quy phạm pháp luật  khác”.

Theo Bộ trưởng, bản thân Hiến pháp cũng có một số quy định về vấn đề sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. Những nước có luật riêng về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, họ cũng không đưa việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp vào trong đạo luật này.

“Tới đây cùng với việc chúng ta có sửa đổi, bổ sung cương lĩnh chính trị của Đảng, nếu được sẽ sửa đổi, bổ sung Hiến pháp” - Ông Hà Hùng Cường nói.

Nhiều vị đại biểu QH cũng đề nghị “bỏ” hình thức thông tư cũng như thông tư liên tịch của các bộ. Đại biểu Đào Xuân Nay (Bình Thuận) nói: “Thực tế cho thấy có vướng mắc, ví dụ Thông tư liên tịch 06 (về bảo hiểm y tế tự nguyện) giữa Bộ Tài chính với Bộ Y tế, nếu sửa cũng sẽ rất chậm vì phải có sự thống nhất của hai bên.

Tôi đề nghị với những thông tư có tính chất liên Bộ thì Chính phủ nên ban hành nghị định. Có những thông tư tuy nói là không có tính văn bản pháp luật cao, nhưng thực tế rất cao. Chẳng hạn thông tư của Bộ Tài chính về chi tiếp khách, mặc dù có nhiều bất hợp lý, nhưng cứ đúng ngày thông tư ra là kho bạc và kiểm toán thực hiện ngay.

Từ năm 2004, Bộ Tài chính đã có thông tư hướng dẫn tiếp khách, quy định không được tiếp rượu ngoại, hoặc là bia, như thế thì ở dưới người ta vận dụng uống Côca. Có người uống một lần 5 thùng Côca mà vẫn chi. Rõ ràng thông tư đó ban hành nó không sát thực tế và làm cho ở dưới nói dối trên".

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá