Đề nghị công khai báo cáo kiểm toán trên mạng

TPO - Theo Chủ nhiệm Ủy ban TCNS QH Nguyễn Đức Hải, một số ý kiến đề nghị đẩy mạnh công tác công khai báo cáo kiểm toán, quy định cụ thể phạm vi, nội dung, thời hạn công khai để tạo sức ép thực hiện kiến nghị kiểm toán. “Có ý kiến đề nghị công khai các báo cáo kiểm toán trên trang thông tin điện tử”, ông Hải nói.

Ông Nguyễn Đức Hải
Ông Nguyễn Đức Hải

Chiều 23/5, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc đọc tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015. Trong báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban TCNS QH Nguyễn Đức Hải cho biết, đa số ý kiến tán thành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN, nhằm khắc phục một số khó khăn vướng mắc trong thực hiện Luật KTNN.

“Một số ý kiến đề nghị xác định rõ địa vị pháp lý của KTNN trong cơ chế phân công quyền lực nhà nước từ đó xác định mô hình, sửa đổi toàn diện các điều khoản của Luật cho phù hợp với tư tưởng của Hiến pháp và cần tiếp tục hoàn thiện sửa đổi theo hướng KTNN là cơ quan “độc lập chỉ tuân thủ pháp luật”,  bổ sung các quy định cụ thể về công khai báo cáo kiểm toán và quy trình thực hiện các khuyến nghị của báo cáo kiểm toán”, ông Hải nói.

Về Dự thảo luật sửa đổi quy định các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến hoạt động kiểm toán có quyền khiếu nại đối với báo cáo kiểm toán, Ủy ban TCNS thống nhất bổ sung quy định này để bảo đảm quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm toán.

Theo ông Hải, Ủy ban TCNS thống nhất cần bổ sung vào Luật KTNN một số quy định để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của KTNN trong việc phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên Luật phòng chống tham nhũng, Luật KTNN đã quy định nhiều điều khoản để KTNN thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng nên cần rà soát các điều khoản dự thảo Luật đang bổ sung để hạn chế tối đa việc dẫn chiếu lại các quy định trong Luật phòng chống tham nhũng dẫn đến trùng lặp, không cần thiết.

Chủ nhiệm Ủy ban TCNS QH cũng cho biết, một số ý kiến đề nghị rà soát để thống nhất khái niệm “tài sản công” với Luật quản lý tài sản công; rà soát để quy định đồng bộ với Luật quản lý thuế.

“Một số ý kiến đề nghị đẩy mạnh công tác công khai báo cáo kiểm toán, quy định cụ thể phạm vi, nội dung, thời hạn công khai để tạo sức ép thực hiện kiến nghị kiểm toán; có ý kiến đề nghị công khai các báo cáo kiểm toán trên trang thông tin điện tử”, ông Hải nói.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng