DMCA.com Protection Status

Đề nghị kỷ luật Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Kon Tum

TPO - Uỷ Ban kiểm tra Tỉnh uỷ Kon Tum đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kon Tum kỷ luật Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum (giai đoạn 2009 – 2016 và 2016-2020) vì đã để xảy ra nhiều sai phạm.

Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum
Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum

Ngày 15/7, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, tại kỳ họp lần thứ 14 (khoá XV), Uỷ Ban kiểm tra Tỉnh uỷ (UBKT) đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kon Tum kỷ luật Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum (giai đoạn 2009 – 2016 và 2016-2020).

Theo đó, trong giai đoạn 2009-2016, Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Kon Tum đã buông lỏng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát, để cán bộ, Đảng viên vi phạm các qui định về việc thu hồi, chi, sử dụng ngân sách, quản lý tài chính, tài sản. Vi phạm của Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Kon Tum "là ít nghiêm trọng nhưng đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, gây dư luận không tốt...".

Ông Hoàng Văn Phước (nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Kon Tum giai đoạn từ tháng 1/2009 đến tháng 9/2016) đã thực hiện chưa tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là với tư cách là người đứng đầu; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu kiểm tra, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ được giao nên để xảy ra thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản... Vi phạm của ông Phước "là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, Đảng viên".

Ông Phan Minh Cự (tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Kon Tum giai đoạn từ tháng 2/2017 đến thời điểm kiểm tra) đã thực hiện không đúng, không đầy đủ các qui định trong quản lý đầu tư, xây dựng. Vi phạm "ít nghiêm trọng nhưng đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân, tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị ..." .

Cả 3 trường hợp trên, UBKT Tỉnh uỷ Kon Tum đều đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét và quyết định mức kỷ luật
Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh uỷ Kon Tum xem xét việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ huyện uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Ia H’drai; Ban thường vụ Đảng uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh; xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh Kon Tum và Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các qui định về công tác tổ chức, cán bộ. Qua đó, UBKT Tỉnh uỷ Kon Tum đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời yêu cầu cấp uỷ, tổ chức Đảng và cá nhân liên quan rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng