Long An

Đề nghị kỷ luật Bí thư huyện Cần Đước, khiển trách Chủ tịch huyện

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Nguyễn Việt Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cần Đước, đồng thời, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐND huyện và ông Huỳnh Văn Quang Hùng-Chủ tịch UBND huyện. Ảnh: Báo Long An
Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐND huyện và ông Huỳnh Văn Quang Hùng-Chủ tịch UBND huyện. Ảnh: Báo Long An
Vừa qua, sau kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể Thường trực Huyện ủy Cần Đước và 7 cá nhân trong quản lý đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường tại các khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện (trong giai đoạn từ 1/1/2017 đến 31/8/2018), Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Long An kết luận:
Thường trực Huyện ủy Cần Đước nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo khi cho chủ trương hình thành các khu dân cư (trong đó có 52.570m2) không phù hợp quy hoạch và không có trong kế hoạch sử dụng đất; có 8 điểm dân cư (9 hồ sơ) với tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng nhưng không chỉ đạo UBND huyện hướng dẫn xin chủ trương đánh giá tác động môi trường; việc đầu tư hạ tầng số các khu dân cư chưa bảo đảm; thực hiện việc cho chủ trương theo ủy quyền của Ban Thường vụ Huyện ủy, nhưng không báo cáo lại kết quả cho Ban Thường vụ Huyện ủy là thực hiện không đúng quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, kỷ luật theo thẩm quyền đối với đồng chí Nguyễn Việt Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Đồng thời, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Huỳnh Văn Quang Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.
Kỷ luật cảnh cáo đối với các đồng chí: Nguyễn Thanh Hiệp, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Kinh tế, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Lê Minh Bảo, Huyện ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối Kinh tế - Tổng hợp, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện và đồng chí Hồ Hoàng Hưng, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối Kinh tế, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện.
Yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các  đồng chí: Trần Văn Xuân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Phan Văn Tưởng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Kinh tế, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng