Để từ chức, từ nhiệm trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ

TPO - "Xây dựng quy định để việc nhận trách nhiệm, từ chức, từ nhiệm trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ. Hoàn thiện các quy định về cách chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm để việc “có lên, có xuống, có vào, có ra” trở thành bình thường trong công tác cán bộ" - ông Phạm Minh Chính nói.

Hội nghị Cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII của Đảng. Ảnh: TTX
Hội nghị Cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII của Đảng. Ảnh: TTX

Sáng nay, 29/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, từ điểm cầu chính tại Tòa nhà Quốc hội (Hà Nội) và các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì hội nghị.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Ông Phạm Minh Chính nhận xét: "Công tác cán bộ của ta đổi mới còn chậm, có nhiều hạn chế, đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa mạnh, tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ xảy ra ở nhiều nơi, vẫn có một bộ phận cán bộ suy thoái về đạo đức. Đặc biệt, vấn đề kiểm soát quyền lực chúng ta vẫn chưa có cơ chế, nên vẫn có chạy chức, chạy quyền…"

hội nghị tư, phạm minh chính, hội nghị 7, nghị quyết 26, bộ chính trị, kiểm soát quyền lực, quy hoạch cán bộ - ảnh 1 Ông Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Đ.B.

Theo ông Phạm Minh Chính, nhìn tổng thể, đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay đông nhưng không mạnh. Nếu năm 1997 có hơn 1,35 triệu cán bộ, công chức, viên chức thì năm 2017, số cán bộ, công chức, viên chức đã tăng gấp đôi với hơn 2,72 triệu người. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Trong số cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý ở các ban, bộ, ngành Trung ương từ 56 tuổi trở lên còn cao, chiếm tới 56,86%. Số cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số ở Trung ương chỉ chiếm khoảng 5%, ở cấp tỉnh là 14,7%, thấp hơn so với tỷ lệ chung của cả nước.

Cơ cấu lĩnh vực, ngành nghề chưa thật hợp lý. Chẳng hạn, trong đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có tới 60,49% được đào tạo về kinh tế và luật, trong khi chỉ có 16,56% có trình độ về khoa học - công nghệ và hợp tác quốc tế, 8,36% về xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước. Chất lượng đội ngũ cán bộ không đồng đều, tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ còn xảy ra ở nhiều nơi. Không ít cán bộ, kể cả cán bộ cấp chiến lược chưa ngang tầm với nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; có cơ chế phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội vào vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả vượt cấp, nhất là cán bộ trẻ.

"Xây dựng quy định để việc nhận trách nhiệm, từ chức, từ nhiệm trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ. Hoàn thiện các quy định về cách chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm để việc “có lên, có xuống, có vào, có ra” trở thành bình thường trong công tác cán bộ", ông Phạm Minh Chính nói.

Cùng với đó là 2 trọng tâm: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương…Tập trung xây dựng đội ngũ cấp chiến lược và bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cấp đi đôi với phân cấp, phân quyền để phát huy tính chủ động, sáng tạo. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Cùng 5 đột phá: Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm; kiểm soát chặt chẽ quyền lực, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời, chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền; thực hiện nhất quán chủ trương bí thư cấp ủy cấp tỉnh, huyện không là người địa phương; cải cách chính sách tiền lương để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, cạnh tranh bình đẳng; hoàn thiện cơ chế để cán bộ, đảng viên thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng