Đề xuất 2 phương án tổ chức chính quyền địa phương

TP - Ngày 19/8, Trung tâm Thông tin - Thư viện - Nghiên cứu khoa học (Văn phòng Quốc hội) đã công bố đề tài nghiên cứu về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương.

Bộ trưởng và trách nhiệm cá nhân
> Thẩm tra chặt chẽ các văn bản pháp luật

Nghiên cứu được tiến hành ở 5 tỉnh, thành phố (Lào Cai, Nam Định, Ninh Thuận, Vĩnh Long, TPHCM) cho thấy vẫn cần có mô hình chính quyền địa phương được tổ chức theo ba cấp (tỉnh, huyện, xã) đối với các đơn vị hành chính lãnh thổ có đặc tính nông thôn.

Nhóm nghiên cứu đưa ra hai phương án tổ chức chính quyền địa phương trong Dự thảo Hiến pháp sửa đổi. Phương án một, để phân biệt chính quyền đô thị với chính quyền nông thôn thì ở các tỉnh chính quyền địa phương có ba cấp, trong đó mỗi cấp có HĐND và cơ quan hành chính.

Ở các thành phố lớn trực thuộc trung ương có cả quận và huyện thì không thiết lập HĐND ở quận nhưng vẫn cần thiết lập HĐND huyện và xã, phường. Người đứng đầu cơ quan hành chính cấp xã, thị trưởng thành phố/thị xã do người dân bầu trực tiếp. Phương án hai để ngỏ, việc thành lập chính quyền địa phương các cấp do luật định.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá