DMCA.com Protection Status

Đề xuất bổ sung 3 gói BHXH tự nguyện mới linh hoạt, hấp dẫn hơn

Bộ LĐ-TB&XH vừa có Tờ trình Chính phủ về việc thực hiện thí điểm gói BHXH tự nguyện ngắn hạn, linh hoạt, bổ sung nhiều quyền lợi.

Theo đó, Bộ này đề xuất bổ sung thêm 3 gói BHXH tự nguyện mới bên cạnh chế độ BHXH tự nguyện hiện hành, gồm chế độ thai sản, ốm đau và trợ cấp gia đình/trẻ em, với điều kiện tham gia BHXH tự nguyện và không được nhận BHXH một lần.
Cụ thể, với chế độ thai sản, điều kiện là tham gia BHXH tự nguyện từ đủ 12 tháng trở lên; với chế độ ốm đau, điều kiện là gặp rủi ro ốm đau, tối đa 30 ngày trong 1 năm; với chế độ trợ cấp gia đình/trẻ em, khi người lao động tham gia BHXH tự nguyện có con dưới 6 tuổi được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 350.000 đồng/con cho đến khi con đủ 6 tuổi.
Hiện BHXH tự nguyện chỉ có 2 chế độ là hưu trí và tử tuất, dẫn tới chưa hấp dẫn để thu hút nhiều người tham gia hình thức bảo hiểm này.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng