Đề xuất chính sách cho thanh niên dân tộc thiểu số

TP - Ngày 30/12 tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam tổ chức tọa đàm góp ý dự thảo Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật đối với thanh niên dân tộc thiểu số, đề xuất nhiều chính sách.

Thanh niên dân tộc thiểu số hiện có 3,7 triệu người, tuy nhiên do chênh lệch về điều kiện kinh tế xã hội, ràng buộc phong tục, tập quán lạc hậu nên trình độ học vấn, nghề nghiệp việc làm còn hạn chế, đời sống gặp nhiều khó khăn…

Theo ông Nguyễn Quốc Đoàn, Phó vụ trưởng Vụ Dân tộc (Ban Dân vận T.Ư), cần thiết phải rà soát, đề xuất chính sách riêng cho thanh niên bởi hiện nay vẫn lồng ghép trong chính sách chung đối với người dân tộc thiểu số, không phù hợp. Việc đề xuất chính sách cho đối tượng này cần đặc biệt quan tâm đến tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho thanh niên; đào tạo nghề không gắn được với nhu cầu kinh tế xã hội của địa phương; khủng hoảng trong việc xóa bỏ tập tục cũ trong khi chưa tiếp cận, theo kịp đời sống văn hóa mới và thiếu chiến lược đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số, không có tính kế thừa trong đào tạo cán bộ…     

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá