Bộ Tài chính

Đề xuất khoán xe công đưa rước đối với lãnh đạo

TPO - Bộ Tài chính đề xuất, những lãnh đạo đủ tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô công đưa đón từ nhà tới cơ quan sẽ chuyển sang khoán bắt buộc (thay vì chỉ khuyến khích như bấy lâu).

Khoán 6,5 triệu đồng/tháng

Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị nhà nước về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô công.

Theo dự thảo, những lãnh đạo có hệ số phụ cấp từ 1,25 trở lên tới cấp thứ trưởng và tương đương, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế nhà nước, sẽ thực hiện khoán bắt buộc kinh phí sử dụng xe công đưa đón từ nhà tới cơ quan và ngược lại. Nếu đi công tác sẽ sử dụng xe công phục vụ công tác chung hoặc nhận khoán tự nguyện.

Với lãnh đạo có hệ số phụ cấp từ 0,7 đến dưới 1,25 và các chức danh được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung, sẽ được tự nguyện nhận khoán kinh phí sử dụng xe đi công tác hoặc dùng xe công phục vụ chung (nếu có).

Mức khoán, Bộ Tài chính đưa ra 2 phương án, phương án đầu là tính thẳng chi phí khoán vào thu nhập với mức 6,5 triệu đồng/tháng (điều chỉnh khi chỉ số giá tiêu dùng tăng hoặc giảm trên 20%). Phương án còn lại có thể xác định mức khoán là 16.000 đồng/km, hoặc theo đơn giá phương tiện công cộng, do lãnh đạo bộ ngành, địa phương quyết định.

Sau khi thực hiện khoán bắt buộc xe đưa đón từ nhà tới nơi làm việc vỡi lãnh đạo, trường hợp cần thiết phải bố trí xe đưa đón tại nhà, để chặt chẽ, Bộ Tài chính cũng đưa ra 2 phương án. Thứ nhất, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế phải báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định, hoặc lãnh đạo các đơn vị xem xét tự quyết định.

Cắt giảm mạnh xe công

Theo dự thảo, Bộ Tài chính cũng đề xuất cắt giảm mạnh số xe công phục vụ công tác chung trang bị cho các đơn vị nhà nước, với mục tiêu giảm từ 30-50% số xe công tới năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Với cơ quan trung ương (bộ ngành), quy định hiện hành cho phép mỗi cục được trang bị 2 xe, mỗi vụ 1 xe, nên Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án. Thứ nhất, giảm định mức sử dụng xe công của các cục, vụ thuộc bộ xuống còn 1 xe/1 đơn vị (với đơn vị biên chế từ 50 người trở lên) và 1 xe/2 đơn vị (với đơn vị biên chế dưới 50 người). Riêng văn phòng bộ được tăng thêm 2 xe đế phục vụ công tác chung cho các chức danh thứ trưởng và tương đương khi đi công tác.

Phương án 2, giảm còn 1 xe phục vụ 2 đơn vị (với đơn vị biên chế từ 50 người trở lên) và 1 xe phục vụ 3 đơn vị (với đơn vị biên chế dưới 50 người). Riêng văn phòng bộ được bố sung thêm 2 xe đế phục vụ công tác chung cho các chức danh thứ trưởng và tương đương khi đi công tác.

Việc quản lý xe được thực hiện theo phương thức tập trung, do 1 đơn vị quản lý và bố trí cho các lãnh đạo đơn vị đi công tác.

Với cấp tổng cục và tương đương hiện đang cho phép trang bị 1 xe công/2 đơn vị, Bộ Tài chính cũng đề xuất 2 phương án giảm số xe. Thứ nhất, giảm còn 1 xe phục vụ 3 đơn vị (với đơn vị biên chế dưới 50 người), đơn vị trên 50 người vẫn giữ nguyên mức 1 xe/2 đơn vị. Thứ 2, giảm mạnh còn 1 xe phục vụ 4 đơn vị không phân biệt số lượng biên chế. Đồng thời, xe công được giao cho 1 đầu mối quản lý, bố trí phục vụ công tác của lãnh đạo.

Với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh, Bộ Tài chính đề xuất tăng định mức sử dụng xe công của văn phòng UBND, HĐND từ 2 xe/1 đơn vị lên 4 xe/1 đơn vị; riêng văn phòng tỉnh ủy vẫn giữ mức 2 xe/1 đơn vị; giảm định mức các sở ngành từ 2 xe/1 đơn vị xuống còn 1 xe/1 đơn vị. Một đơn vị được giao quản lý thống nhất và bố trí xe phục vụ lãnh đạo.

Riêng sở ngành chỉ có 1 lãnh đạo có hệ số phụ cấp từ 0,7 trở lên (đủ tiêu chuẩn sử dụng xe công phục vụ công tác chung), Bộ Tài chính đề xuất không bố trí xe công mà thực hiện khoán kinh phí hàng tháng.

Với cấp quận/huyện, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án, thứ nhất giữ nguyên định mức hiện nay là 2 xe/1 đơn vị; phương án còn lại giảm còn 1 xe cho 1 đơn vị.

Sau khi đưa ra những phương án trên, Bộ Tài chính tính toán, nếu lựa chọn thực hiện theo các phương án thứ nhất, xe công cả nước sẽ giảm khoảng 42% so với hiện nay. Nhưng nếu mạnh tay lựa chọn các phương án 2, số xe công giảm khoảng 62% so với hiện nay.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, hiện cả nước có hơn 37.000 xe công (trừ xe quốc phòng, công an). Trong đó, số xe công phục vụ chức danh có 901 chiếc, số còn lại là xe phục vụ công tác chung và xe chuyên dùng. Nếu những chính sách trên được thông qua, số xe biển xanh cả nước sẽ giảm rất nhiều.

Bộ Tài chính cũng đưa ra phương án xử lý xe và lái xe sau khi sắp xếp và cắt giảm định mức sử dụng xe công. Theo đó, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế có thời hạn 12 tháng sau khi quy định mới có hiệu lực để bán cho lãnh đạo có đơn nhu cầu mua, điều chuyển cho đơn vị còn thiếu hoặc bán thanh lý. Với đội ngũ lái xe dôi dư thực hiện sắp xếp, bố trí công việc theo quy định của pháp luật lao động.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng