Đề xuất phương án tránh “xin - cho” trong tuyển dụng viên chức

TP - Ngày 26/3, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

 Tại phiên họp, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo cần tiếp tục rà soát nội dung các nghị quyết, kết luận của Trung ương, để: Phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm; Gắn chế độ tiền lương với vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo; Quản lý chặt chẽ biên chế trong các cơ quan thuộc bộ máy hành chính…

Liên quan đến việc thực hiện chế độ hợp đồng xác định thời hạn đối với viên chức tuyển dụng mới, tờ trình Chính phủ đề xuất 2 phương án: Tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sau khi dự thảo luật có hiệu lực sẽ thực hiện ký kết hợp đồng xác định thời hạn và phương án 2, quy định viên chức được tuyển dụng mới sau khi ký kết hợp đồng xác định thời hạn (tối đa 2 lần) sẽ ký kết hợp đồng không xác định thời hạn, trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì khi tuyển dụng mới viên chức được ký kết ngay hợp đồng không xác định thời hạn.

Tán thành phương án 2, nhiều ý kiến cho rằng, việc quy định như vậy sẽ bảo đảm ổn định tâm lý cho người lao động là viên chức, tránh được cơ chế “xin - cho”. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị cần điều chỉnh các quy định có liên quan, đảm bảo có “đóng” có “mở”.

Liên quan đến chính sách đối với người tài, nhiều đại biểu tán thành cần phải sửa đổi, bổ sung nội dung này để thực hiện nghị quyết Trung ương và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Bên cạnh đó, do lĩnh vực, ngành nghề cần thu hút người có tài rất rộng nên việc sửa đổi theo hướng giao Chính phủ quy định cụ thể về vấn đề này rất phù hợp.

 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng