Đề xuất sửa đổi một số quy định về BHXH bắt buộc

TP - Bộ LĐ-TB&XH vừa đưa ra lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

Theo đó, Dự thảo bổ sung thêm đối tượng đóng BHXH bắt buộc gồm: Người hoạt động không chuyên trách ở xã/phường/thị trấn; Sau thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì tiếp tục được nghỉ; Điều kiện, thời gian, mức hưởng, hồ sơ hưởng chế độ thai sản; Điều kiện, mức hưởng lương hưu; BHXH một lần; Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần; Chế độ BHXH đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng khi người đó ra nước ngoài để định cư…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng