Đền bù 10.000 đồng/kg lợn và 12.000 đồng/kg trâu, bò

TPO - Đây là nội dung Quyết định số 738 về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch lở mồm long móng do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng ký 18/5.

Theo đó, ngân sách TW hỗ trợ 100% kinh phí mua vắc-xin lở mồm long móng đối với vùng khống chế và 50% đối với vùng đệm để tiêm phòng cho gia súc thuộc diện phải tiêm phòng bắt buộc của các hộ gia đình, cá nhân chăn nuôi gia súc theo quy định. Ngân sách địa phương hỗ trợ 50% kinh phí mua vắc-xin đối với vùng đệm.

Đối với các hộ gia đình, cá nhân, trang trại, hợp tác xã chăn nuôi có gia súc phải tiêu huỷ do mắc bệnh lở mồm long móng sẽ được hỗ trợ bình quân 10.000 đồng/kg hơi đối với lợn và 12.000 đồng/kg hơi đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai. Trong thời gian có dịch, kinh phí tiêu huỷ gia súc sẽ được hỗ trợ ở mức 150.000 đồng/con đối với trâu, bò và 50.000 đồng/con đối với lợn, dê, cừu, hươu, nai.

Quyết định cũng cho phép khoanh nợ vay trong thời gian một năm (hộ chăn nuôi lợn) và hai năm (hộ chăn nuôi trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai) đối với số dư nợ vay đến ngày 30/4/2006 mà các hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã chăn nuôi gia súc của TW và địa phương đã vay vốn các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng để chăn nuôi gia súc nhưng bị tiêu huỷ do mắc bệnh lở mồm long móng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng