Đình chỉ hoạt động Trung tâm Đăng kiểm Cao Bằng

Qua kiểm tra tại 11 Trung tâm Đăng kiểm ở nội dung kiểm định, đoàn công tác đã phát hiện một số đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ và Trung tâm Đăng kiểm thực hiện kiểm định phương tiện không đúng quy trình.

Đăng kiểm viên đang "khám xe".
Đăng kiểm viên đang "khám xe".

Ngày 23/6, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải có báo cáo kết quả thanh kiểm tra công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa tại 15 đơn vị đăng kiểm phía Bắc.

Đoàn công tác Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đã thanh kiểm tra 15 đơn vị đăng kiểm, trong đó có 11 Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ tại Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Bình, Nam Định, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hà Nam, Bắc Kạn, Bắc Giang, Bắc Ninh và 4 đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

Qua kiểm tra tại 11 Trung tâm Đăng kiểm ở nội dung kiểm định, đoàn công tác đã phát hiện một số đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ và Trung tâm Đăng kiểm thực hiện kiểm định phương tiện không đúng quy trình.

Tại Trung tâm Đăng kiểm Cao Bằng 1101S, đoàn công tác phát hiện trung tâm này để người không có nhiệm vụ vào xưởng kiểm tra; Trung tâm Đăng kiểm Lạng Sơn 1201S và Trung tâm Đăng kiểm Thái Nguyên 2002S có thời gian thực hiện kiểm định phương tiện ngắn; Trung tâm Đăng kiểm Bắc Kạn 9701S có một số hồ sơ xe cải tạo do Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế có chiều cao kích thước lòng thùng hàng sau cải tạo lớn hơn so với kích thước lòng thùng hàng của xe trước cải tạo...

Bên cạnh đó, 8/11 Trung tâm Đăng kiểm được kiểm tra chưa đảm bảo đầy đủ điều kiện về diện tích xây dựng nhà xưởng, bãi đỗ xe.

Đối với đăng kiểm viên, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải phát hiện hàng loạt hạn chế trong công tác kiểm định. Cụ thể, quá trình thực hiện kiểm định phương tiện, đăng kiểm viên để ảnh phương tiện mờ, ảnh không thể hiện thời gian phương tiện ra vào dây chuyền kiểm định, không rõ biển số hoặc không có ảnh phương tiện. Ngoài ra, đăng kiểm viên không ký nhận thực hiện nhiệm vụ kiểm định, không ký hồ sơ, phiếu kiểm định, ký kết luận…

Tại 4 đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, đoàn công tác phát hiện thiếu đăng kiểm viên chuyên môn vỏ tàu nhưng vẫn thực hiện kiểm định phương tiện thủy nội địa. Hồ sơ kiểm định chưa có số duyệt của thiết kế, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thiếu số lượng phương tiện cứu sinh.

Tại Chi nhánh Đăng kiểm Hà Bắc, đăng kiểm viên ghi kết quả kiểm tra trong hồ sơ kiểm định sơ sài, chưa cụ thể số lượng phao cứu sinh, thiết bị cứu hỏa. Còn tại Ban Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa Ninh Bình, đăng kiểm viên chưa thực hiện hiệu chuẩn thiết bị kiểm định, không có sổ theo dõi tình trạng sử dụng, chế độ bảo dưỡng thiết bị theo quy định.

Ngay sau khi có kết quả thanh kiểm tra công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa tại 15 đơn vị đăng kiểm phía Bắc. Bộ Giao thông Vận tải quyết định đình chỉ hoạt động 1 tháng đối với Trung tâm Đăng kiểm Cao Bằng. Đồng thời kiểm điểm trách nhiệm đối với 10 Đăng kiểm viên có sai phạm trong hoạt động đăng kiểm xảy ra tại các Trung tâm Đăng kiểm Cao Bằng, Lạng Sơn, Nam Định, Bắc Kạn, Bắc Giang.

Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam thành lập bộ phận chuyên trách thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm định tại các Trung tâm Đăng kiểm thông qua hình ảnh truyền về từ hệ thống camera.

Theo T.Minh

PetroTimes

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng