Đọc tờ trình đề nghị bãi nhiệm đại biểu Hoàng Yến

TPO - Cuối giờ chiều nay (23-5), Quốc hội họp riêng để nghe trình bày Tờ trình đề nghị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Đọc tờ trình đề nghị bãi nhiệm đại biểu Hoàng Yến

> Quốc hội sẽ bỏ phiếu bãi nhiệm bà Hoàng Yến 

Đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến
Đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến.

Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Nương đã trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An.

Sáng 26-5, Quốc hội sẽ nghe báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với đại biểu Hoàng Yến; thảo luận và bỏ phiếu bãi nhiệm; biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Viết

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng