Đổi Chứng minh thư có ảnh hưởng tới bảo hiểm xã hội

Bạn đọc Nguyễn Văn Minh (Hà Nội) hỏi: Hiện tôi đang tham gia và đã được cấp sổ BHXH. Vừa qua, do Chứng minh thư nhân dân hết hạn, nên tôi làm lại và được cấp Căn cước công dân. Như vậy, tôi có cần làm thủ tục thay đổi số Chứng minh nhân dân với cơ quan BHXH để điều chỉnh lại sổ BHXH không? Việc tôi mới đổi số Chứng minh thư nhân dân có ảnh hưởng đến chế độ BHXH không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 46, Quyết định 595/QĐ-BHXH, cơ quan BHXH Việt Nam chỉ thực hiện cấp lại sổ BHXH trong các trường hợp: Mất, hỏng; gộp, thay đổi số sổ, họ tên, ngày tháng năm sinh, người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng.

Thông tin số Chứng minh thư nhân dân là một trong các tiêu thức quản lý đối tượng trong cơ sở dữ liệu, vì vậy không cần phải cấp lại sổ BHXH. Đề nghị bạn lập mẫu TK1-TS (gồm tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT ban hành theo Quyết định 888/QĐ-BHXH), nộp cho cơ quan BHXH Việt Nam để điều chỉnh số Chứng minh thư nhân dân của bạn trong cơ sở dữ liệu BHXH.

Về các chế độ BHXH, BHXH chi trả chế độ đúng cho những người đã tham gia BHXH. Cơ quan BHXH khi chi trả chế độ sẽ dựa vào thông tin mà người tham gia BHXH đã cung cấp như tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ nơi cư trú và đặc biệt là số Chứng minh thư nhân dân. Việc này nhằm bảo đảm nguyên tắc đã nêu trên.
Do đó, khi đổi số Chứng minh thư nhân dân cần đề nghị cơ quan công an nơi đổi số Chứng minh thư nhân dân cấp cho bạn giấy xác nhận đã đổi số Chứng minh thư nhân dân. Sau đó, bổ sung số Chứng minh thư nhân dân mới này kèm theo giấy xác nhận cho cơ quan BHXH hay lưu giữ cẩn thận giấy xác nhận để sử dụng sau này khi đủ điều kiện hưởng các chế độ BHXH.

Mọi thắc mắc của bạn đọc về chế độ BHXH, BHYT, BHTN xin gửi về địa chỉ Email: bhxhtraloi@gmail.com để được chuyên gia giải đáp.


Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng