Hà Nội: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII:

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với Mặt trận

TP - Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) lần thứ VII khai mạc sáng qua tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 1.300 đại biểu đại diện tiêu biểu cho 54 dân tộc anh em, nhiều tôn giáo, ngành nghề, lứa tuổi, vùng miền trên cả nước và người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Minh Tuấn

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN và đại diện Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc... đến dự.

Phát biểu tại Đại hội, sau khi ghi nhận các thành tích đạt được trên nhiều lĩnh vực công tác mặt trận, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Một số nội dung trong chính sách xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chưa được thực hiện đầy đủ. Công tác dân vận, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội còn có mặt chậm đổi mới, có biểu hiện hành chính hóa và hình thức chủ nghĩa.

Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo còn hạn chế.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gặp gỡ các đại biểu đến dự Đại hội

Tổng Bí thư đề nghị, trong nhiệm kỳ VII (2009 - 2014), MTTQVN cần tập trung làm tốt một số việc quan trọng như: Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối chủ trương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQVN phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, thực hiện đại đoàn kết từ cơ sở.

"Muốn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, trước hết Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo của mình đối với công tác mặt trận theo yêu cầu của thời kỳ mới. Phải coi sự tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những điểm mấu chốt để Mặt trận tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của mình..."-Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đại diện MTTQVN cho biết, đại hội lần này được tiến hành thống nhất từ cơ sở lên, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng từ các khu dân cư, góp phần nâng cao nhận thức về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Năm năm qua, MTTQVN tổ chức thực hiện chương trình hành động do Đại hội MTTQVN lần thứ VI đề ra đạt được kết quả khá toàn diện. MTTQVN các cấp đã tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết thông qua đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát triển thêm tổ chức thành viên và cá nhân tiêu biểu trong mặt trận.

Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng với nhiều nội dung phong phú và cách làm thiết thực phù hợp với từng lĩnh vực, từng đối tượng, gắn với các phong trào thi đua.

Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư trở thành ngày sinh hoạt truyền thống của toàn dân với sự tham gia của các cụ cao niên trưởng lão, già làng, các vị chức sắc tôn giáo.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá