Đồng Nai bầu bổ sung Phó Chủ tịch tỉnh

Ngày 17/9, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) để quyết định về công tác kiện toàn tổ chức bộ máy; đồng thời xem xét, ban hành một số nghị quyết chuyên đề theo chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2013 của Hội đồng Nhân dân tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của địa phương.

Kỳ họp cũng sẽ ban hành nghị quyết chuyên đề về hoạt động giám sát và thực hiện kiến nghị sau giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp. Nghị quyết này phát sinh từ yêu cầu của tình hình thực tế, có ý nghĩa quan trọng, tác động mạnh mẽ đến hoạt động của Hội đồng Nhân dân 3 cấp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua các Tờ trình về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Tờ trình về đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tờ trình về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; Tờ trình về mức thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cũng tại hội nghị này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ông Võ Văn Chánh, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã trúng cử chức danh này với 68/76 số phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 86,08% .

Theo TTXVN

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá