Dự án đội vốn hơn 2 nghìn tỷ phải dừng vì đói vốn

TPO - Dự án Đê biển Nam Đình Vũ (Hải Phòng) có tổng mức đầu tư được phê duyệt ban đầu 998 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh lên gần 3.249 tỷ đồng. Từ năm 2010 đến nay dự án mới thực hiện rà phá bom mìn, còn các gói xây lắp phải tạm dừng thi công vì thiếu vốn...

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành kết luận thanh tra việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng tại thành phố Hải Phòng từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay giai đoạn 2010 -2017. Qua thanh tra đã chỉ ra nhiều dự án “đội vốn” đầu tư rất lớn, trong đó có dự án “đội” lên hàng nghìn tỷ đồng như Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến Đê biển Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đê biển Nam Đình Vũ thuộc Khu tinh tế Đình Vũ – Cát Hải được phê duyệt vào tháng 11/2011 với tổng mức đầu tư 998,4 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và địa phương, thời gian thực hiện từ 2011-2013.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 12/2013, UBND TP Hải Phòng ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án, nâng tổng mức đầu tư lên gần 3.249 tỷ đồng (tăng hơn 2.250 tỷ đồng so với ban đầu) và điều chỉnh kéo dài thời gian thi công đến năm 2018.

Ngoài ra, TTCP còn chỉ rõ, dự án đê biển Nam Đình Vũ được phê duyệt đầu tư khi chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường và ngay từ khâu xây dựng kế hoạch đấu thầu dự án Đê biển này cũng còn nhiều bất cập, phải điều chỉnh kế hoạch đến 7 lần. “

TTCP cho biết việc xác định nguồn vốn không có cơ sở thực hiện dẫn đến hiện nay tổng số vốn bố trí cho dự án mới đạt 3,5%. Ngày 4/8/20 17, UBND TP Hải Phòng cho Chủ đầu tư làm thủ tục chấm dứt thực hiện các gói thầu của dự án với chi phí đã thực hiện rà phá bom mìn là 71 tỷ đồng cùng với các gói thầu tư vấn khác, gây lãng phí vốn đầu tư.

Hiện các gói thầu xây lắp thuộc dự án này đang phải tạm dừng do không có vốn và chờ điều chỉnh quy hoạch. TTCP đánh giá việc Hải Phòng quyết định đầu tư dự án Đê biển Nam Đình Vũ là không phù hợp với thực tế sử dụng.

Cùng với yêu cầu giảm trừ 3,6 tỷ đồng của các gói thầu rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại dự án Đê biển Nam Đình Vũ, TTCP cũng đề nghị UBND TP Hải Phòng kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong việc đề xuất, chủ trương đầu tư các dự án liên quan đến những tồn tại trong thực hiện quy hoạch, bố trí vốn đầu tư và giải phóng mặt bằng tại dự án này cùng một số dự án chậm tiến độ khác. 

Liên quan đến những khuyết điểm, tồn tại trong công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng tại thành phố Hải Phòng từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay , TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Hải Phòng kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo UBND thành phố phụ trách đầu tư xây dựng qua các thời kỳ trong giai đoạn 2010 -2017.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng