Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Dự kiến xây dựng 96 dự án luật, pháp lệnh trong 3 năm

TP - Hôm qua (11/10), trong ngày làm việc đầu tiên của phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XII (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ QH khóa XII và năm 2008.

Theo đề xuất của Chính phủ và các cơ quan, tổ chức, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ QH khóa XII sẽ có 150 dự án, bao gồm 126 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết của QH, 20 dự án pháp lệnh và 1 dự thảo nghị quyết của UBTVQH.

Tuy nhiên, dự thảo của UBTVQH về vấn đề nêu trên cho rằng, đây là một số lượng văn bản lớn, trong khi đó nhiệm kỳ QH khóa XII thực chất chỉ còn 3 năm và thời gian dành cho mỗi kỳ họp không thể kéo dài thêm.

Để đảm bảo tính khả thi, UBTVQH dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ QH khóa XII gồm 96 dự án thuộc Chương trình chính thức(89 dự án luật, 9 dự án pháp lệnh); 28 dự án luật thuộc Chương trình chuẩn bị (số lượng dự án luật thông qua tại mỗi kỳ họp QH từ 12-14 dự án).

Riêng năm 2008, dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh gồm 46 dự án, trong đó có 37 dự án luật, 9 dự án pháp lệnh thuộc Chương trình chính thức, 9 dự án luật thuộc chương trình chuẩn bị.

Cùng ngày, UBTVQH đã cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Theo Báo cáo của Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của QH, bên cạnh những thành công, vẫn còn nhiều địa phương chỉ chú trọng hoạt động bề nổi, xây dựng nhà văn hóa chủ yếu là để được công nhận danh hiệu Làng văn hoá, Tổ dân phố văn hoá, xây dựng xong cũng không mấy quan tâm đến hiệu quả hoạt động của nó.

Trong điều hành chung, Chính phủ chưa có giải pháp kịp thời chấn chỉnh các hiện tượng lệch lạc, nhất là bệnh thành tích và sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, để việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đi vào chiều sâu...

Qua 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, tổng số vốn cho chương trình là 859 tỷ đồng, riêng cho mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là 208,54 tỷ đồng, chiếm 24,25% tổng số vốn.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá