Gần 14 triệu người tham gia BHXH

TP - Theo BHXH Việt Nam, ướng tính tới hết tháng 8/2018, cả nước có 13,97 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 241.000 người tham gia BHXH tự nguyện; 11,93 triệu người bảo hiểm thất nghiệp; 81,76 triệu người BHYT (đạt tỷ lệ bao phủ 87,25% dân số). Lũy kế 8 tháng, toàn ngành đã thu 202.917 tỷ đồng (đạt 61,5% kế hoạch cả năm).

Trong cùng thời gian, BHXH đã giải quyết chế độ cho 78.092 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 539.527 người hưởng trợ cấp 1 lần; hơn 6,3 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Đồng thời, có 116 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT; 464.087 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 23.299 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Tổng chi giải quyết các chế độ trên là 201.973 tỷ đồng (bằng 68,61% kế hoạch cả năm).

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng