Gắn cải cách hành chính với phòng, chống tham nhũng

Ngày 1/11, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã khai mạc Hội thảo “Cải cách hành chính trong ngành thanh tra và tác động đối với chống tham nhũng”.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ chương trình “Tăng cường năng lực tổng thể Ngành thanh tra” (POSCIS) và phục vụ cho tiến trình “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước” theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa X) và Nghị quyết 35 của Chính phủ.

Trong ngày đầu làm việc, các chuyên gia trong và ngoài nước đã thảo luận về các chủ đề: Nghị quyết Trung ương 5 về cải cách hành chính (CCHC) và chương trình của Chính phủ; Kinh nghiệm CCHC của Xinh- ga- po và xu hướng CCHC trên thế giới; Kế hoạch CCHC của cơ quan Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2007 – 2010.

Các đại biểu đề cập đến mối quan hệ giữa hành chính và tham nhũng, các giải pháp thực hiện CCHC, xây dựng nền hành chính trong sạch, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phân rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính, đòi hỏi phải phân cấp quản lý mạnh hơn, đẩy nhanh tiến độ cải cách thủ tục hành chính, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ - công chức; công khai thẩm quyền, trách nhiệm cơ quan, thẩm quyền trách nhiệm của cán bộ - công chức, ngân sách tài chính, kết quả kiểm toán, thủ tục hành chính.

Để huy động sự tham gia của người dân, cần xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và coi trọng tiếng nói của các cơ quan báo chí…

Về kế hoạch CCHC của Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2007 – 2010, các đại biểu quan tâm đến nhiệm vụ cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, hiện đại hóa nền hành chính, cải cách tài chính công.

Ngày 2/11, Hội thảo tiếp tục nghe và thảo luận về các các chủ đề: “Cải cách quy trình nghiệp vụ thanh tra, khiếu nại, tố cáo”; “Kinh nghiệm CCHC trong lĩnh vực thanh tra, kiểm toán tại Vương quốc Anh”; “CCHC và chống tham nhũng”…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá