Gắn kết các trường với khuyến nông địa phương

TP - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (TTKNQG) vừa phối hợp với trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức hội thảo “Nội dung chương trình đào tạo khuyến nông trong các trường nông nghiệp”. Hội thảo nhằm góp ý xây dựng khung chương trình đào tạo khuyến nông trong các trường nông nghiệp, đưa ra cách tiếp cận, phương pháp đào tạo khuyến nông đáp ứng nhu cầu thực tế về khuyến nông hiện nay.

TS Trần Văn Khởi, quyền Giám đốc TTKNQG cho biết, sự gắn kết giữa các trường và khuyến nông địa phương là rất cần thiết. Một sự gắn kết giữa bên cung – bên cầu về nguồn nhân lực và tham gia hoạt động khuyến nông phục vụ sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nông thôn theo định hướng của ngành nông nghiệp. Các bên cần có kế hoạch cụ thể để cùng hợp tác, liên kết hỗ trợ cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ của các bên.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng