Gắn thi đua với xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới

TP - Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho rằng, phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm tới phải gắn với việc xây dựng, bồi dưỡng con người Việt Nam trong thời kỳ mới, phát triển toàn diện về ý thức làm chủ, ý thức trách nhiệm công dân, có tri thức, sức khỏe và lao động giỏi, sống có văn hóa và tình nghĩa…

TBT Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong ĐH Thi đua yêu nước        Ảnh: Hoàng Hà
TBT Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong ĐH Thi đua yêu nước Ảnh: Hoàng Hà

TBT Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong ĐH Thi đua yêu nước        Ảnh: Hoàng Hà
TBT Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong ĐH Thi đua yêu nước. Ảnh: Hoàng Hà.

Với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội, hôm qua 27-12.

Dự đại hội có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng 1.500 đại biểu...

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định 5 năm qua, phong trào thi đua đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Thủ tướng cho rằng, Đại hội là dịp để biểu dương tôn vinh những tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, những tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững ổn định chính trị xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Biểu dương các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá: Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai với nội dung, tiêu chí, hình thức phát động có sự đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm và tình hình thực tế của từng bộ, ngành, đơn vị, khơi dậy được tiềm năng, tính tích cực, sáng tạo, thu được nhiều kết quả thiết thực.

Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân, anh hùng, chiến sĩ thi đua và các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, tích cực và sáng tạo của con người Việt Nam, tạo động lực mạnh mẽ, góp phần thiết thực vào những thành tựu to lớn và rất quan trọng của 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và những thành tựu quan trọng của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu dự Đại hội	Ảnh: Nguyễn Quang
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Quang.

Về nhiệm vụ công tác thi đua - khen thưởng 5 năm tới, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh một số giải pháp cơ bản: Phải tiếp tục tạo sự chuyển biến sâu sắc hơn về nhận thức để mọi người thấy rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, như tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua để đạt tới sự giải phóng và phát triển con người, giải phóng, phát triển xã hội... Tập hợp vận động nhân dân tự giác tham gia thực hiện, biến đường lối của Đảng thành hiện thực sinh động trong thực tiễn, hoàn thành các nhiệm vụ cách mạng trong điều kiện lịch sử mới.

Gắn các phong trào thi đua với việc xây dựng, bồi dưỡng con người Việt Nam trong thời kỳ mới, phát triển toàn diện về ý thức làm chủ, ý thức trách nhiệm công dân, có tri thức, sức khỏe và lao động giỏi, sống có văn hóa và tình nghĩa; giàu lòng yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính... Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tổng Bí thư cũng lưu ý, để phong trào thi đua- khen thưởng được nâng cao hiệu quả, cần hoàn thiện các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua - khen thưởng, trong đó có việc bổ sung, sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng, kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua - khen thưởng phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2005 - 2010, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho biết: 5 năm qua, Đảng và Nhà nước tặng thưởng 97 Huân chương Sao vàng, 243 Huân chương Hồ Chí Minh, 5.740 Huân chương Độc lập, 268 Huân chương Quân công, 25.593 Huân chương Lao động, 456 Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, 178 Anh hùng Lao động, 61 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (thành tích trong thời kỳ đổi mới), 2.711 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 6 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 159 Giải thưởng Nhà nước và nhiều danh hiệu Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sỹ, Nghệ nhân...

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng