Giải mật nhiều tài liệu về Đảng

TP - Ngày 11/9, tại buổi họp báo công bố 5 tập văn kiện Đảng toàn tập, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, ông Hoàng Phong Hà, cho biết, Hội đồng xuất bản và Ban chỉ đạo xây dựng bản thảo đã chọn 442 tài liệu đưa vào xuất bản.

Tiếp theo 54 tập văn kiện Đảng toàn tập đã được hoàn thành năm 2007, 5 tập văn kiện Đảng toàn tập (từ tập 55 đến 59, tương ứng thời gian từ năm 1996 đến 2000) được thực hiện công phu, nghiêm túc, chặt chẽ. 

Tài liệu trong 5 tập văn kiện Đảng gồm: Tài liệu của các Đại hội đại biểu toàn quốc, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tài liệu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bài nói, bài viết quan trọng của Tổng Bí thư.

Hội đồng giải mật Văn phòng T.Ư Đảng đã giải mật 145 tài liệu và đưa vào xuất bản trong 5 tập này. Phó Chánh văn phòng T.Ư Đảng Lê Quang Vĩnh cho biết, về giải mật tài liệu, thời gian tối thiểu thông thường là 30 năm, với tài liệu liên quan bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại... ở mức độ mật cao thì phải tới 70 năm.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá