DMCA.com Protection Status

Giải thể Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hoá

TPO - UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có quyết định về việc giải thể Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hoá.

Giải thể Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hoá
Theo đó, chuyển giao 6 cán bộ, công chức, lao động hợp đồng của Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông số 2 Thanh Hóa tiếp nhận, sắp xếp, bố trí sử dụng theo quy định hiện hành của pháp luật và UBND tỉnh.
Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao cán bộ, công chức, lao động hợp đồng; tài chính, tài sản của Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hóa cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 2 Thanh Hóa tiếp nhận, sắp xếp, bố trí, sử dụng theo đúng trình tự quy định hiện hành của pháp luật.
Giải thể Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hoá - ảnh 1
Sở Nội vụ phối hợp Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 2 Thanh Hóa và các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao cán bộ, công chức, lao động hợp đồng, tài chính, tài sản, của Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hóa theo đúng trình tự quy định hiện hành của pháp luật…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng