Giải trình nguồn gốc tài sản không trung thực có thể bị cách chức

TPO - Khai trừ Đảng các trường hợp tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh việc kê khai tai sản, thu nhập; đối phó, cản trở việc kiểm tra, giám sát, xác minh tài sản, thu nhập. Cảnh cáo hoặc cách chức các trường hợp kê khai tài sản và giải trình về biến động tài sản, nguồn gốc tài sản không trung thực.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ký ban hành Quy định số 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Khiển trách nếu kê khai tài sản không đúng quy định

Theo đó, đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách gồm:

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng tiền, tài sản của tổ chức, cá nhân do mình trực tiếp quản lý. Không chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc kê khai tài sản thu nhập thuộc trách nhiệm được giao hoặc không kê khai, kê khai tái sản không đúng quy định.

+ Buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình trực tiếp phụ trách nhưng không chủ đọng phát hiện, xử lý.

+ Tổ chức du lịch, tặng quà để lợi dụng người có trách nhiệm dẫn đến việc ban hành quyết định sai, có lợi cho bản than hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp mà mình tham gia.

+ Tổ chức việc giao lưu, liên hoan, gặp mặt để tặng, nhận quà với động cơ vụ lợi.

Cách chức nếu không giải trình được nguồn gốc tài sản

Vi phạm một trong  các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức:

+ Tạo điều kiện để bố, mẹ, vợ, chòng, con, anh, chị em ruột thực hiện các dự án, kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực mình hoặc đơn vị mình trực tiếp phụ trách trái quy định nhằm trục lợi.

+ Dùng công quỹ của Nhà nước, tập thể hoặc tiền, tài sản của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp, tài trợ để giao dịch, biếu xén, hối lộ hoặc sử dụng trái quy định.

+ Biết mà không báo cáo, phản ánh, xử lý các hành vi tham nhũng; không thực hiện các quy định về bảo vệ người chốn tham nhũng, lãng phí.

+ Có hành vi khai báo không trung thực, hợp thức hóa hồ sơ để được xét giao đất không đúng đối tượng, tiêu chuẩn; thông đồng, khai khống, nâng giá đền bù không đúng với thực tế để chiếm đoạt tiền của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong đền bù giải phóng mặt bằng.

+ Quyết đinh, phê duyệt hoặc tổ chức thực hiện dự án đầu tư gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước; đầu tư công tràn lan khong hiệu quả, chi tiêu công quỹ trái quy định.

+ Kê khai tài sản và giải trình về biến động tài sản, nguồn gốc tài sản không trung thức…

Tẩu tán tài sản sẽ bị khai trừ Đảng

Vi phạm một trong các trường hợp sau thì bị khai trừ Đảng:

+ Mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định, tham gia các hoạt động rửa tiền

+ Chủ trì, tham mưu, đề xuất, tham gia ban hành các chế độ, chính sách, quy trình, thủ tục trái quy định tạo lợi ích nhóm hoặc lợi ích cục bộ nhằm trục lợi.

+ Tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh việc kê khai tai sản, thu nhập; đối phó, cản trở việc kiểm tra, giám sát, xác minh tài sản, thu nhập.

+ Cố ý không chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc thu hồi hoặc cản trở hoạt động thu hồi tài sản tham nhũng.

+ Sử dụng dự thảo kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán để đe dọa đối tượng kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhằm trục lợi.

+ Đưa, nhận, môi giới hối lộ; môi giới làm thủ tục hành chính hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới hưởng thù lao dưới mọi hình thức trái quy định. Đưa nhận hoa hồng hoặc môi giới đưa nhận hoa hồng trái quy định. Nhũng nhiễu, vòi vĩnh khi thực hiện công vụ.

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham mưu, thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, chỉ định thầu hoặc quyết định đầu tư, cấp phép, quyết định tỷ lệ phần bốn của Nhà nước trong các doanh nghiệp nhằm trục lợi dưới mọi hình thức…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá