Giảm 5 sở ngành, 185 phòng chuyên môn sau hợp nhất, sáp nhập

TPO - “Đến nay đã có 4 tỉnh thí điểm sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh gồm Bạc Liêu, Bắc Ninh, Hà Giang, Lào Cai, giảm được 5 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Đối với cấp huyện, đã có 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thí điểm sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp huyện, đã giảm được 185 phòng chuyên môn”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết.

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh Như Ý
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh Như Ý

Ngày 30/4, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đến vấn đề sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Theo đại biểu Trần Tất Thế (Hà Nam), qua tiếp xúc cử tri và ý kiến của nhân dân, đại đa số nhân dân đều đồng tình với chủ trương sáp nhập. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc, bất cập. Điển hình như khi sáp nhập quy mô, tổ chức Đảng và dân số tăng, nhưng chế độ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách vẫn giữ nguyên như trước, không hợp lý. Theo đại biêu quốc hội, các cấp có thẩm quyền nên phân loại theo quy mô dân số để áp dụng chế độ phụ cấp phù hợp. Bên cạnh đó, quy mô dân số tăng, các thiết chế văn hóa cũ không còn phù hợp, việc tổ chức sinh hoạt cộng đồng gặp nhiều khó khăn.

Cùng mối quan tâm, đại biểu Nguyễn Văn Sơn (Hà Tĩnh) đề nghị cần kịp thời ban hành các quy định hướng dẫn cụ thể để tạo hành lang pháp lý và cơ chế để các địa phương thuận lợi cho việc triển khai thực hiện. “Chúng tôi nghĩ rằng, ngoài các chỉ tiêu, cần đặc biệt quan tâm các tiêu chí phù hợp với phong tục tập quán và điều kiện địa lý của cộng đồng”, ông Sơn nói.

Đại biểu Cao Đình Thưởng (Phú Thọ) cũng đề nghị có giải pháp cụ thể để xử lý mối quan hệ sau sáp nhập khi các đơn vị được sáp nhập có những điều khác biệt. Ông đề nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ cần sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể giải quyết những vướng mắc, mặt khác cần có văn bản hướng dẫn việc sắp xếp các sở, ngành, phòng, ban ở cấp tỉnh, cấp huyện để các địa phương sớm thực hiện.

Giải trình về những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, mục tiêu của sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhằm tổ chức hợp lý lại các đơn vị cho phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước. Việc sắp xếp đơn vị hành chính và bộ máy của hệ thống chính trị là tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, góp phần phát huy mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân, tinh giản biên chế và thực hiện chính sách tiền lương mới vào năm 2021.

Sắp xếp 16 cấp huyện và 631 cấp xã

Theo Bộ trưởng, trong giai đoạn từ 2019 – 2021, năm 2019 là năm vừa rà soát các quy định pháp luật có liên quan, vừa thực hiện cơ bản việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% cả hai tiêu chí về quy mô dân số và diện tích tự nhiên. Ngoài ra, cũng khuyến khích các địa phương tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính khác chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định, và đến năm 2021 sẽ tiến hành tổng kết; đồng thời xây dựng kế hoạch, lộ trình để tiếp tục sắp xếp trong giai đoạn đến năm 2020 và 2030.

Để sớm ổn định cho các đơn vị cấp huyện, cấp xã tổ chức Đại hội Đảng các cấp vào năm 2020, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ và các bộ, ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch để sắp xếp cơ bản hoàn thành trong năm 2019.

Qua rà soát số liệu báo cáo của các địa phương, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, giai đoạn này chỉ sắp xếp 16 đơn vị hành chính cấp huyện và 631 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% cả hai tiêu chí về diện tích và quy mô dân số.

“Qua xem xét phương án tổng thể chung của các địa phương đã gửi về Bộ Nội vụ cho thấy các tỉnh đã ráo riết chỉ đạo khẩn trương để lập các đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; trong đó, ngoài việc sắp xếp theo diện cần phải sắp xếp đợt này, nhiều tỉnh khuyến khích việc sắp xếp thêm các đơn vị ngoài quy định”, Bộ trưởng nói, đồng thời ví dụ, tỉnh Hòa Bình có 24 đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh có thêm 10 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện khuyến khích.

Sau khi sắp xếp, số đơn vị hành chính của Cao Bằng đã giảm 3/13 đơn vị hành chính cấp huyện và giảm 4/199 đơn vị hành chính cấp xã. Tỉnh Hòa Bình giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện và giảm 59 đơn vị hành chính cấp xã. Hà Tĩnh giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã và Thanh Hóa giảm 76 đơn vị hành chính cấp xã.

Giải trình thêm về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, ông Tân cho biết, lần sắp xếp này được chia theo nhóm, gồm: Số cơ quan thống nhất quản lý chung trong cả nước; nhóm hai gồm nhóm tổ chức, sắp xếp lại cho phù hợp; nhóm 3 là nhóm thực hiện thí điểm và nhóm thứ 4 là nhóm đặc thù.

Về quy định khung biên chế tối thiếu và số lượng cấp phó tối đa để thành lập các tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, việc này sẽ giao cho HĐND tỉnh quyết định. Theo Bộ trưởng Tân, Chính phủ sẽ thảo luận, cho ý kiến về sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, diễn ra vào ngày mai.

“Đến nay đã có 4 tỉnh thí điểm sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh gồm Bạc Liêu, Bắc Ninh, Hà Giang, Lào Cai, giảm được 5 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Đối với cấp huyện, đã có 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thí điểm sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp huyện, đã giảm được 185 phòng chuyên môn”, ông Tân cho hay.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng