Giảm đọc báo cáo, tăng tranh luận

TP - Hạn chế nghe đọc báo cáo liên tục trong một buổi, nội dung thảo luận tập trung vào các vấn đề quan trọng, tăng cường tranh luận, giải trình... là những cải tiến tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong phát biểu bế mạc kỳ họp sáng qua, 26-11.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc. Ảnh: Hồng Vĩnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc. Ảnh: Hồng Vĩnh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc. Ảnh: Hồng Vĩnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc.
Ảnh: Hồng Vĩnh.

Tại kỳ họp này, Quốc hội tập trung thảo luận, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2010; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; tiến hành công tác xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước.

Về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, Quốc hội nhận định: Năm 2010, phần lớn chỉ tiêu đều đạt và vượt; nền kinh tế cơ bản thoát khỏi tình trạng suy giảm, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững;

vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, kinh tế tăng trưởng còn thiếu bền vững, cơ cấu chuyển dịch chậm, tính cạnh tranh còn thấp; nhập siêu lớn, bội chi ngân sách và nợ công cao, quản lý tài sản công còn nhiều bất cập, hiệu quả đầu tư thấp. Quốc hội cũng nhận định, giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu chưa được kiểm soát và có chiều hướng tăng; thị trường vàng, tỷ giá ngoại tệ còn chứa đựng yếu tố bất ổn. Nhiều vấn đề xã hội bức xúc chậm được giải quyết.

Về mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, Quốc hội xác định: Tăng tính ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2010, giữ vững ổn định chính trị; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội cũng giám sát tối cao chuyên đề Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.

Công tác giám sát cho thấy, tiến độ nhìn chung còn chậm, thủ tục trong một số lĩnh vực vẫn rườm rà, chồng chéo; tình trạng cán bộ, công chức giải quyết công việc chậm trễ, cửa quyền, sách nhiễu còn nhiều; mô hình cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở một số nơi còn lúng túng, hiệu quả chưa cao...

Để cải thiện tình hình, Quốc hội yêu cầu đặc biệt chú trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tận tụy phục vụ nhân dân và bảo đảm điều kiện sống của đội ngũ cán bộ này.

Về việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội đã thảo luận tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2011.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2011, Nghị quyết về kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội đối với Dự án nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất. Quốc hội cũng dành thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội thông qua 9 dự án luật gồm: Luật thuế bảo vệ môi trường, Luật thanh tra (sửa đổi), Luật tố tụng hành chính, Luật viên chức; Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật khoáng sản (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, và thông qua Nghị quyết về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Quốc hội cũng đã thảo luận, cho ý kiến lần đầu về 9 dự án luật khác gồm: Luật Thủ đô, Luật kiểm toán độc lập, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật đo lường, Luật phòng, chống mua bán người, Luật lưu trữ, Luật hợp tác xã (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá