Giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Tây Nguyên, Tây Bắc và Tây Nam bộ

TP - Ngày 30/9, tại thành phố Đà Lạt diễn ra Hội nghị giao ban ba Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ. Đây là ba vùng rất quan trọng về mặt quốc phòng, an ninh và giàu tiềm năng bậc nhất, thế nhưng hiện tại vẫn là những vùng nghèo nhất nước.

Hội nghị nhận định thời gian qua đã chú trọng hỗ trợ sản xuất, đời sống cho vùng dân tộc thiểu số (DTTS); từng bước thúc đẩy sản xuất hàng hóa ở các địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa; chăm lo công tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người DTTS. Nhiều chủ trương, giải pháp giảm nghèo bền vững đã được triển khai, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, nhất là ở các địa bàn nông thôn có đông đồng bào DTTS. Đến cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo vùng Tây Nam bộ còn 3,54%, Tây Nguyên 7,3%, Tây Bắc 14,96%, trong khi tỷ lệ hộ nghèo cả nước là 4,5%.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng