Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Giới trí thức đóng góp to lớn cho đất nước

Tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam sáng 9/4, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn đánh giá cao vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của đội ngũ các nhà khoa học.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.
“Sự đóng góp của các nhà khoa học, giới trí thức rất to lớn, rất có hiệu quả trong công cuộc kháng chiến cứu quốc trước đây và xây dựng đất nước hiện nay. Không ai có thể phủ nhận những công lao, đóng góp to lớn này” - Chủ tịch Nguyễn Minh Triết khẳng định.

Chủ tịch nước hoan nghênh giới trí thức khoa học và công nghệ cả nước không ngừng nỗ lực vươn lên, ngày càng phát huy vai trò, vị trí của mình. Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã có bước phát triển mới về tổ chức, hoạt động tư vấn, phản biện xã hội và xã hội hóa khoa học và công nghệ.

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết lưu ý: Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cần tập hợp đông đảo các nhà khoa học ở trong nước, cũng như ngoài nước để phát huy sức mạnh tri thức, đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

Bên cạnh đó, Liên hiệp các hội cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị-tư tưởng; chủ động đề xuất, tham mưu cho Đảng, Nhà nước về những vấn đề liên quan đến đường lối, chính sách, trước hết là những vấn đề liên quan đến phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục, đào tạo. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá