Góc tư vấn:

TP - Bạn đọc Đặng Mai Lan (Đồng Nai) hỏi: Công ty ký hợp đồng lao động với mức lương là 100 triệu đồng, khi báo tăng tham gia BHXH cho người lao động doanh nghiệp báo lương tương ứng. Trong tờ rời do cơ quan BHXH gửi về công ty của người lao động có thể hiện cụ thể “cộng (+) mức lương 100 triệu đồng. Vậy mỗi khi lương tối thiểu vùng thay đổi, doanh nghiệp có cần phải báo tăng lại mức lương tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động không? Khi lương cơ sở thay đổi doanh nghiệp có phải báo lại các mứng đóng của người lao động không?

Trả lời:
Theo quy định hiện này, trường hợp mức lương ghi trên Hợp đồng lao động cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu vùng, thì doanh nghiệp không phải báo điều chỉnh tăng lại mức lương tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Trường hợp người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động và đóng BHXH bằng mức tiền lương do đơn vị quyết định, thì không chịu tác động thay đổi của mức lương cơ sở, do đó doanh nghiệp không cần báo tăng lại mức đóng của người lao động khi có thay đổi mức lương cơ sở.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng