Hà Nội bố trí cán bộ làm sáng thứ 7 để giải quyết công việc

TPO - Chiều 24/2, tập thể UBND TP Hà Nội thông qua Quyết định về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính với mục đích phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tại phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội tháng 2/2017, các thành viên UBND TP Hà Nội thảo luận, cho ý kiến xung quanh dự thảo Quyết định về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 

Theo đó, việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được căn cứ vào nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức và điều kiện của cơ quan, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở quyết định về làm việc vào sáng thứ 7 hàng tuần.

Phạm vi áp dụng gồm toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị triển khai đều tổ chức tiếp nhận, giải quyết sáng thứ 7 hàng tuần; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước...

Phát biểu kết luận về nội dung này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, mục đích của việc làm sáng thứ 7 là để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Sáng thứ 7 là ngày nghỉ nên đây là thời điểm thuận lợi để người dân và doanh nghiệp đi làm thủ tục hành chính. “Thành phố là lấy người dân và doanh nghiệp là đối tượng phục vụ”, ông Chung nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP giao Sở Nội vụ nghiên cứu để có quy định một cách rõ ràng, minh bạch về lương, chế độ đối với cán bộ, công chức làm việc sáng thứ 7 bảo đảm đúng quy định và khuyến khích cán bộ. Đồng thời, các đơn vị cần phải công khai lịch làm việc sáng thứ 7 một cách cụ thể để người dân biết và đến làm việc.

Theo đánh giá sau 6 năm thực hiện Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần, bên cạnh những kết quả đạt được đến nay, một số căn cứ tại Quyết định số 58 có thay đổi, do đó cần điều chỉnh một số nội dung của Quyết định này sao cho phù hợp hơn với thực tế. Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa nghiêm việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ 7.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng