Hà Nội cắt 100% kinh phí chi khởi công, khánh thành dự án

TPO - Trừ các công trình quan trọng quốc gia, có giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế -xã hội Thủ đô, còn lại sẽ cắt giảm 100% việc tổ chức động thổ, khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản.

Hà Nội sẽ cắt giảm chi phí khởi công, khánh thành dự án
Hà Nội sẽ cắt giảm chi phí khởi công, khánh thành dự án

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020, trong đó nêu rõ quan điểm quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước phải tiết kiệm từ khâu quy hoạch, chủ trương đầu tư.

Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách, thành phố Hà Nội đưa ra chỉ tiêu cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt. Cụ thể, cắt giảm 100% việc tổ chức động thổ, khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia, có giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế-xã hội thủ đô.

Tương tự, trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, trong giai đoạn đến 2020, thành phố Hà Nội đưa ra các chỉ tiêu tiếp tục tiết kiệm 10% chi thường xuyên, trong đó phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản chi hội nghị, hội thảo, toạ đàm, họp, chi tiếp khách, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào và không bố trí đoàn ra trong chi thường xuyên các chương trình mục tiêu quốc gia.

Không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lắp, không khả thi. 

 Trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công, giai đoạn đến 2020 Hà Nội sẽ thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định.

Trong thực hiện chương trình thừa hành tiết kiệm, chống lãng phí, UBND thành phố Hà Nội nêu rõ sẽ lấy kết quả thừa hành tiết kiệm, chống lãng phí là tiêu chí quan trọng để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức viên chức.

 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá