Hà Nội cắt giảm cán bộ không chuyên trách

TPO - Năm 2018, Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng đề án thực hiện hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế. Rà soát, cắt giảm người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố…

Năm 2018, Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng đề án thực hiện hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập.
Năm 2018, Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng đề án thực hiện hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 6/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, tập thể UBND TP họp phiên thường kỳ tháng 11/2017 xem xét, thông qua các nội dung UBND TP trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội (KT-XH), bảo đảm an ninh quốc phòng của TP Hà Nội năm 2017, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, KT-XH năm 2017 đạt được kết quả khá toàn diện. Kinh tế tăng trưởng khá 8,5% - hoàn thành kế hoạch đề ra; thu ngân sách vượt kế hoạch; thu hút vốn đầu tư tăng cao; giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát; an sinh xã hội được đảm bảo; sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển;

“Năm kỷ cương hành chính 2017” có chuyển biến rõ nét; quản lý đô thị được đẩy mạnh, cây xanh, chiếu sáng, chỉnh trang đường phố được đổi mới; quản lý hè phố, vệ sinh môi trường được duy trì, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè giảm cơ bản; xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai tích cực; quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo; đối ngoại được mở rộng.

Hà Nội cắt giảm cán bộ không chuyên trách  - ảnh 1 Phiên họp tập thể UBND thành phố Hà Nội sáng 11/7 

Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 8,5%, đạt kế hoạch đề ra, trong đó các ngành đều phát triển: Giá trị gia tăng ngành công nghiệp ước tăng 7,2% (bằng năm 2016). Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2017 ước tăng 7,0%. Giá trị gia tăng dịch vụ ước tăng 8,52% (năm 2016 tăng 8,3%). Các ngành dịch vụ duy trì phát triển khá, tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán ra và doanh thu dịch vụ ước tăng 10,3%...

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển mặc dù thời tiết diễn biến bất lợi. Đợt mưa gây úng ngập diện rộng tháng 10 làm thiệt hại 3.287 ha cây trồng (103 ha lúa, 2.962 ha rau mầu, 122 ha cây lâu năm)…

Tiếp tục hoàn chỉnh Quy định quản lý hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố. Đổi mới cơ bản công tác duy tu, duy trì hệ thống công viên, vườn hoa, cây xanh, dải phân cách. Tập trung thu gọn đầu mối quản lý, vận hành để nâng cao hiệu quả công việc. Triển khai có hiệu quả Chương trình trồng 01 triệu cây xanh. Tính lũy kế hết năm trồng được 449 nghìn cây xanh, đạt 44,9% mục tiêu Chương trình; thực hiện trồng cây xanh theo tầng bậc tại một số vị trí điểm nhấn, tạo cảnh quan cho đô thị.

Tiếp tục tinh gọn đầu mối trong cơ quan nhà nước

Năm 2018, Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng đề án thực hiện hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế; Khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính; Rà soát, cắt giảm người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố…

Thành phố cũng sẽ sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh phân cấp, xác định rõ trách nhiệm, khắc phục sự trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; công khai, minh bạch quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc trong nội bộ của từng cơ quan, đơn vị, quy trình giải quyết công việc với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp…

Ngoài ra, tập thể UBND TP xem xét, thông qua các nội dung: Phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội; Kết quả triển khai thực hiện Luật Thủ đô năm 2017 (theo khoản 2 Điều 25 Luật Thủ đô); Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá