Hà Nội: Chủ tịch phường Đông Ngạc ký văn bản trái quy định

TPO - Chủ tich UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương vừa ký kết luận về vụ việc tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Quang Thậm, Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc.

Ông Nguyễn Quang Thậm. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quận Bắc Từ Liêm
Ông Nguyễn Quang Thậm. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quận Bắc Từ Liêm

Theo đó, UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) nhận được đơn thư của công dân phường Đông Ngạc tố cáo ông Nguyễn Quang Thậm, Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc vi phạm pháp luật khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai.

 Với nội dung tố cáo ông Nguyễn Quang Thậm ban hành thông báo số 467/TB-UBND ngày 11/4/2017 với nội dung hồ sơ của các ông bà Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Thành Đông ở phường Đông Ngạc không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là trái pháp luật, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm kết luận việc thẩm tra, xác định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có đủ điều kiện hay không đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của phòng TN&MT quận.

Việc Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc ký ban hành thông báo số 467 ngày 11/4/2017 với nội dung “Qua kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với quy hoạch sử dụng đất, hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các ông bà không đủ điều kiện công nhận Quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở” là không đúng quy định của UBND thành phố Hà Nội.

“Trách nhiệm này thuộc về bà Đặng Thị Hiên – công chức địa chính phường đã tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, tham mưu soạn thảo thông báo và ông Nguyễn Quang Thậm – Chủ tịch UBND phường đã ký ban hành Thông báo số 467/TB-UBND ngày 11/4/2017 không đúng thẩm quyền. Nội dung tố cáo là đúng”, văn bản nêu.

Với nội dung công dân tố cáo ông Nguyễn Quang Thậm gian lận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Vũ Đăng Hưng và ông Vũ Đăng Hảo, văn bản của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho rằng, theo quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm, tỷ lệ 1/500 được UBND thành phố phê duyệt thì thửa đất ông Vũ Đăng Hưng và ông Vũ Đăng Hảo đang sử dụng, đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có một phần không phù hợp quy hoạch đất ở và theo quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2000 được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt thì thửa đất này hoàn toàn phù hợp quy hoạch đất ở.

Do đó, việc UBND phường Đông Ngạc xác nhận vào đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Vũ Đăng Hưng và ông Vũ Đăng Hảo với nội dung thửa đất “không phù hợp” với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng là sai. Trách nhiệm thuộc bà Đặng Thị Hiên, công chức địa chính phương và ông Nguyễn Quang Thậm, Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc. Nội dung tố cáo là đúng.

Về nội dung công dân tố cáo ông Nguyễn Quang Thậm, Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc lộng quyền khi đóng dấu treo của UBND phường vào phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký đất đai của ông Vũ Đăng Hưng và ông Vũ Đăng Hảo và ghi nội dung “Lý do không đủ điều kiện cấp giấy: thực hiện theo điều 35 QĐ/37”, kết luận về vấn đề này cho thấy, việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Vũ Đăng Hưng và ông Vũ Đăng Hảo tại bộ phận địa chính phường Đông Ngạc là không đúng quy định và tại phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký đất có ghi “Lý do không đủ điều kiện cấp giấy: thực hiện theo điều 35 QĐ/37” là không đúng thẩm quyền.        

 Qua xác minh cho thấy, ông Nguyễn Quang Thậm – Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc không chỉ đạo công chức địa chính và công chức văn phòng thực hiện sai trình tự, thủ tục tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính của ông Vũ Đăng Hưng và ông Vũ Đăng Hảo. Do đó, nội dung tố cáo ông Thậm lộng quyền khi đóng dấu treo của UBND phường vào phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký đất đai của ông Vũ Đăng Hưng và ông Vũ Đăng Hảo và ghi nội dung “Lý do không đủ điều kiện cấp giấy: thực hiện theo điều 35 QĐ/37” là sai.

“Trách nhiệm để xảy ra sai phạm thuộc về bà Đặng Thị Hiên – công chức địa chính phường Đông Ngạc đã tự ý tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính không đúng quy định, bà Bùi Thị Lan – công chức văn phòng phường Đông Ngạc đã tự ý đóng dấu của UBND phường vào phiếu tiếp nhận hồ sơ không đúng quy định và có trách nhiệm của ông Nguyễn Quang Thậm, Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc trong việc thiếu kiểm tra cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn", văn bản nêu.

 Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm giao UBND phường Đông Ngạc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Nguyễn Quang Thậm, bà Đặng Thị Hiên và bà Bùi Thị Lan. Đồng thời giao Phòng Nội vụ quận Bắc Từ Liêm hướng dẫn UBND phường Đông Ngạc tổ chức kiểm điểm cán bộ, công chức, báo cáo UBND quận xử lý theo quy định.

UBND phường Đông Ngạc cũng phải thu hồi thông báo và phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Vũ Đăng Hưng, ông Vũ Đăng Hảo do ban hành không đúng quy định.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá