Hà Nội có Trung tâm mua sắm tài sản công đầu tiên

TPO - Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong cả nước thành lập Trung tâm mua sắm tài sản công để quy về một đầu mối thống nhất, tăng hiệu quả, chống lãng phí thất thoát.

Lãnh đạo TP Hà Nội chụp ảnh cùng cán bộ Trung tâm mua sắm tài sản công
Lãnh đạo TP Hà Nội chụp ảnh cùng cán bộ Trung tâm mua sắm tài sản công

Ngày 30/11, tại Hội nghị triển khai công tác mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung. Theo Giám đốc Sở Tài chính Hà Minh Hải ngày 26/2/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 08 quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung và Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 35 hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung. Theo đó, các tỉnh, thành phố giao nhiệm vụ cho đơn vị mua sắm tập trung được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cung cấp dịch vụ công về tài chính, tài sản, y tế.

Để triển khai thực hiện, Hà Nội đã kiện toàn đơn vị mua sắm tập trung của thành phố, góp phần giảm bộ máy và biên chế trong mua sắm công, thu về một đầu mối, giảm chi tiêu công do mua sắm theo số lượng lớn; giúp đồng bộ trang thiết bị sử dụng phổ biến tại các đơn vị, nâng cao tính minh bạch; qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cơ quan, đơn vị về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Theo quyết định số 4466 của UBND TP Hà Nội phê duyệt Đề án “Xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính” trực thuộc Sở Tài chính. Trong đó, xác định Trung tâm là đơn vị mua sắm tập trung của TP Hà Nội. Sau khi kiện toàn tổ chức, bộ máy, Trung tâm chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/10/2016.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong cả nước thành lập Trung tâm mua sắm tài sản công để quy về một đầu mối thống nhất, tăng hiệu quả, chống lãng phí thất thoát. Lãnh đạo thành phố mong muốn Trung tâm sẽ thực hiện toàn diện việc mua sắm tài sản công chung cho hệ thống bộ máy hành chính của thành phố. Đồng thời, những danh mục mua sắm tài sản công phải bảo đảm thiết thực, đúng với nhu cầu, yêu cầu thực tiễn của các đơn vị; xây dựng chương trình, kế hoạch mua sắm tài sản, công bố công khai minh bạch để nhiều nhà cung cấp có thể biết đến và tham gia. Đặc biệt, khi mua sắm tài sản công cần quan tâm đến chất lượng và giá cả...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá