Hà Nội còn cán bộ gây phiền hà cho dân

TP - Ngày 6/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, tập thể UBND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 11/2017 xem xét, thông qua các nội dung UBND thành phố trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố.

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của năm 2017 đạt kết quả khá toàn diện. Kinh tế tăng trưởng khá 8,5%, hoàn thành kế hoạch đề ra; thu ngân sách vượt kế hoạch… Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ làm việc chưa hết trách nhiệm; lãnh đạo, cán bộ ở cấp cơ sở có lúc, có nơi còn gây phiền hà cho người dân; Đã xảy ra một số vụ việc đáng tiếc trong ứng xử của cán bộ, công chức với người dân, gây bức xúc trong dư luận.

Năm 2018, Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng đề án thực hiện hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế.

Thành phố cũng sẽ sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh phân cấp, xác định rõ trách nhiệm, khắc phục sự trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ... 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng