Hà Nội công bố danh mục 133 công trình nguy hiểm

TPO - Thực hiện việc rà soát các công trình công cộng cũ trên địa bàn, Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản báo cáo TP Hà Nội kết quả kiểm tra, rà soát an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm trước mùa mưa bão.

Hà Nội công bố danh mục 133 công trình nguy hiểm

Văn bản số 254/TB-SXD của Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trên địa bàn Thành phố hiện có 603 danh mục công trình. Trong đó, có 14 danh mục công trình thuộc Bộ VH, TT&DL, 589 danh mục công trình thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các quận, huyện quản lý. 

Kết quả khảo sát, đánh giá sơ bộ hiện trạng chất lượng cho thấy: Ở mức 1, công trình nhà ở cần duy tu, sửa chữa nhỏ có 56 danh mục công trình; Mức 2, chưa đáp ứng được các yêu cầu sử dụng, cần khảo sát, đánh giá chi tiết, đưa vào kế hoạch chung có 315 danh mục công trình. 

 Mức 3, đang ở tình trạng nguy hiểm, cần khoanh vùng chi tiết, chống đỡ, sơ tán tạm thời nếu cần thiết, ưu tiên đánh giá khảo sát chi tiết có 133 công trình. 

Ngoài ra, số công trình không đánh giá được do không xác định được vị trí, chủ sở hữu không đồng ý khảo sát, công trình đã được sửa chữa, xây dựng lại có 93 danh mục công trình.

Để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người đang sử dụng nhà ở và công trình công cộng, Sở Xây dựng yêu cầu, với 133 công trình nguy hiểm mức 3, các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu công trình thực hiện ngay các biện pháp an toàn: Hạn chế sử dụng danh mục công trình, ngừng sử dụng danh mục công trình; Di chuyển người và tài sản nếu thấy cần thiết để đảm bảo an toàn cho người và tài sản; Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá chi tiết đối với các danh mục công trình đang quản lý, sử dụng. 

Với 315 danh mục công trình theo đánh giá đang ở mức 2, các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu công trình được Nhà nước giao quản lý sử dụng có trách nhiệm lập kế hoạch triến khai thực hiện việc khảo sát, đánh giá chi tiết, gửi kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND TP Hà Nội.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá